ANBI

Stichting Meer Jazz is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. 
Voor meer informatie: info@meerjazz.nl

Informatie die van belang is kunt u vinden in onderstaande documenten:

Beleidsplan 2017-2019
Jaarrekening 2017
Jaarverantwoording 2017
Jaarrekening 2016
Jaarverantwoording 2016
Jaarrekening 2015
Jaarverantwoording 2015
Jaarrekening 2014
Jaarverantwoording 2014
Jaarrekening 2013
Jaarverantwoording 2013
Jaarrekening 2012
Jaarverantwoording 2012

CMJF2014_Drums_p.jpg
CMJF2015_PeeBee_s.jpg
CMJF2015_Sinas_p.jpg
CMJF2015_MKoemanJvBeestTrio_p.jpg
CMJF2016-EvL-20160605-7144_s.jpg
CMJF2014_BigBand_p8.jpg
CMJF2016-EvL-20160605-7445_s.jpg
CMJF2015_Sax_s.jpg
CMJF2014_Zanger_p.jpg