Organisatie

Stichting Meer Jazz

Stichting Meer Jazz is op 6 april 1994 opgericht door een aantal enthousiaste jazzliefhebbers en heeft als doelstelling de bevordering van jazz en geïmproviseerde muziek in de Haarlemmermeer. Hiertoe organiseert Stichting Meer Jazz concerten, concoursen en festivals en tal van andere activiteiten.

Stichting Meer Jazz is geregistreerd met
RSIN: 802718085 als culturele ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling).
Voor meer informatie zie onze ANBI pagina.

 

Postadres:
Stichting Meer Jazz t.a.v. Secretaris

Postbus 579,
2130 AN Hoofddorp
Telefoon: 06.29.481.417

Bestuur
Voorzitter: Sonja Reckewell
Secretaris: Harry van Raak
Penningmeester: Willem van Noord
Algemeen: Bram Schouten, Walter van den Hoven
Festivaldirecteur: Loet van der Lee

Boekhouding: Coen Goemans

Sponsoring: Adri van Oostrum, Loet van der Lee, Sonja Reckewell,
 Henk Kuipers
Secretariaat Sponsorcommissie: Carla Hulsegge

Public Relations: Hanneke Kampen, Sonja Reckewell, 
 Loet van der Lee, Anouk Aardema, Hans Esman,
 Vivianne Soliman

Secretariaat PR-commissie: Cora Bruijnis

Programmering (artists@meerjazz.nl):
 Loet van der Lee, Bram Schouten, Anouk Aardema

Meer Jazz Cafés: gastheren: Coen Goemans, John van Reijn

Vrienden van Meer Jazz: Harry van Raak

International Big Band Competition: Pytrik Rot, Cees Rot,
 Loet van der Lee, Dennis Thompson II, Marc Paelinck

Adviseurs Programma TAKE OFF Music Event:
 
Rob van den Bosch, Louis van Baal, Robert Soomer en Onno Blom
Coördinatoren vrijwilligers TAKE OFF Music Event:
 
 Bram Schouten, Maarten Kramer, Molly Kepel, Peter Charbo
Coördinator vrijwilligers opbouw TAKE OFF Music Event:
 
Martin Butter
Techniek TAKE OFF Music Event: 
 Bastiaan van Aalst, Coen Goemans, Lion Zeldenrust

Nieuwsbrieven/drukwerk:
Sonja Reckewell
Fotografie: Ton Hofstra, Henri Kok, John van Loon,
 Edward van Loon
Webmaster: Edward van Loon
Webdevelopment and hosting: Buildnet Webservices
Vormgeving Meer Jazz huisstijl: theFrontDoor

 

Design by: theFrontDoor | Webdevelopment by: Buildnet Webservices