TAKE OFF Music Event

van 1 t/m 3 juni 2018

Het TAKE OFF Music Event is een jaarlijks internationaal muziekevent van vrijdag t/m zondag eind mei of begin juni. In verschillende horecagelegenheden, in Het Cultuurgebouw en op het Raadhuisplein te Hoofddorp.

De nieuwe opzet behelst een verschuiving van een traditioneel Nederlands jazzfestival naar een modern internationaal muziekevenement dat verder gaat dan alleen jazz, blues en daarmee verwante muziek. Dit sluit aan bij de dynamiek van de cultuur in de regio Haarlemmermeer maar ook op de nationale tendens om thematische belevingsfestivals te organiseren met een duidelijk eigen signatuur.

Er is voor gekozen om de naam Meer Jazz Festival te veranderen in TAKE OFF Music Event.
De naam Meer Jazz wordt gehandhaafd voor de organisatie als zodanig, voor de Meer Jazz Cafés en de Meer Jazz-prijs.

Talentbands en Topconcerten
Het evenement biedt een professioneel podium voor talentenbands uit de regio en goede amateurbigbands uit Europa. Een vertrekpunt en platform voor muzikaal talent van alle leeftijden. Daarnaast kunnen muzikanten zichzelf en elkaar informeren en inspireren.

TAKE OFF Music Event 2019
In 2019 is het evenement op 24 t/m 26 mei gepland.