Page 2 - MeerJazz-Vriendenkrant-2014-1
P. 2

Beste Vriend van Meer Jazz,                    M EER JAZZ…., voor       Ook zijn er veel aanpas-
                                        iedereen! Van-           singen om
Met deze eerste vriendenkrant van 2014 blikken wij terug            af januari 2014           meer jon-
naar het afgelopen jaar maar kijken ook vooruit naar het     wordt het nieuwe drie-jaren            geren te
komend jaar waarin Meer Jazz haar vierde lustrum zal vieren    beleidsplan van Meer Jazz              bereiken.
met de 20ste editie van het Festival.               geactiveerd. Kwaliteit, va-            De belang-
                                 riatie én ‘Meer Jazz is voor
Het festival in 2013 was met 23.500 unieke concertbezoeken    iedereen’, dat staat voorop       rijkste kenmerken
druk bezocht en uit een enquête blijkt dat u zeer en-       bij het programmeren          aan de komende
thousiast bent over het festival . U waardeerde het zelfs     en organiseren.            festivals zullen zijn:
met een 8. Dank daarvoor, dit is een ware opsteker voor      Meer Jazz             kwalitatief hoogstaande
onze hardwerkende vrijwilligers! Het IBBC (International Big   werkt con-            hoofdprogrammering,
Band Competition) was druk bezocht en de gerenommeerde      stant aan het          podia binnen en buiten
jury onder leiding van Frank Vaganée (leider Brussels Jazz    verbeteren en          met programmering
Orchestra) riepen de Berlijnse bigband JayJayBeCe als       verfraaienvanhet        voor jongeren, uit-
winnaar uit.                           festival en de         breiding van het IBBC,
De voorbereidingen voor de twintigste jaargang van het      andere             een volwassen kroe-
festival zijn al geruime tijd in volle gang. Ons is er alles aan activiteiten.         gentocht en diverse
gelegen hier een kwalitatief hoogstaand feest voor musici
én publiek van te maken. Een evenement waar iedereen                            randactiviteiten.
zich thuis voelt. Het moet een prikkelend festival worden,
een festival in een nieuwe jas met een lintje erom. Veel
genieten van jazz, big band, Latin, crossover, popjazz maar na-
tuurlijk ook de swing waar Meer Jazz zijn naam en faam aan
te danken heeft. De komende drie jaren zullen jeugd en
jongeren centraal staan in het programma en de organisatie
van Meer Jazz.

Wij gaan ervan uit dat wij ook in toekomst op uw vriendschap   NIEUWE MEDEWERKERS PR
mogen rekenen, samen met u zien we uit naar een mooi
en swingend Meer Jazz-jaar 2014 met als hoogtepunt het          M et het vertrek van
Corendon Meer Jazz Festival in mei 2014.                                        Petra Bakker was
Mocht u contact met ons willen opnemen dan kan dit via                                 er een vacature
e-mailadres: info@meerjazz.nl                                       op het gebied van de pers
Op persoonlijke titel wens ik u veel leesplezier en... een                        en publiciteit ontstaan. Het
harmonieus 2014.                                             doet ons deugd om u te
                                                     vertellen dat er een geheel
Met vriendelijke groet,                                          nieuwe groep is aangetre-
                                                     den en we stellen u graag
Sonja Reckewell, voorzitter                                        voor aan de Lex Standhardt
                                                     (voorzitter), Hanneke Kam-
                                                     pen (algemeen) Remco Rij-
                                                     gersberg en Claire Schou-
                                                     ten (nieuwe media). PR is
                                                     uitermate belangrijk en wij
                                                     wensen deze groep dan ook
                                                     veel succes in de periode die
                                                     komen gaat.
   1   2   3   4   5   6   7