Page 3 - MeerJazz-Vriendenkrant-2014-1
P. 3

MEER JAZZ SPECIAL

OOK DIT JAAR WEER EEN
GESLAAGD EVENEMENT

                                DE

                                CHIEL
                                WIJSTMA-
                                AWARD

                                TIJDENS MEER
                                JAZZ SPECIAL
                                UITGEREIKT

De Meer Jazz Special        De dansvloer        T ijdens deze Meer Jazz Special is ook de Chiel
      die op 17 november  kreeg het zwaar te            Wijstma Award, in het bijzijn van Chiel’s we-
      plaats vond, was   verduren,                 duwe, door hun dochter Nadia uitgereikt.
      ook dit jaar weer  kortom een kleine       De jury, bestaande uit Ton Dijkstra (fotograaf HCnieuws.nl)
druk bezocht en een door-    twee uur smullen.       Loet van der Lee (directeur Meer Jazz) en Ton Hofstra (free-
slaand succes, drie bands                   lance fotograaf), achten de inzendingen van een kwalitatief
traden op met een heerlijk   MirjamvanDam&haarBand     van een hoog niveau.
dansbaar repertoire. Best    deden en een fors beroep    De foto’s moesten een zichtbare relatie met jazz, een dui-
Western Hotel-Restaurant    op The All American song-   delijke relatie artiest en of instrument(en) met jazz, “bezig”
De Rustende Jager was voor   book met als resultaat dat   met muziek en “ beleving” hebben. De prijswinnaars zijn:
deze gelegenheid sfeervol    de dansvloer het zwaar te   1 Joke van Rooy, 2 John van Loon en 3 Louis Visseren, wiens
ingericht en had een voor-   verduren kreeg, kortom een   prijs door de secretaris van Fotoclub Positief in ontvangst
treffelijk Italiaans buffet op kleine twee uur smullen.    is genomen.
het menu staan.
                Het oude stijl jazzorkest The Van links naar rechts;
BenvandenDungenQuartet     Limehouse Jazzband sloot    Joke van Rooy (FCP), John van Loon (FCP), Sonja Reckewel (MJ)
beet de spits af samen met   in stijl af met een nostal-
zijn fameuze kwartet was het  gisch repertoire gelardeerd
weer een honderd procent    met het commentaar van
jazz performance.
                       The Leader of
                       the Band, Robert
                       Duis.

                                   NIEUWE     H et doet ons veel
                                VRIJWILLIGER           plezier u de nieu-
                                                 we gastvrouw van
                                    MIEKE BOOIJ Meer Jazz Café voor te stel-
                                           len: Mieke Booij! Zij zal
                                           - buiten haar coördinator-
                                           schap van de vrijwilligers -
                                           samen met Coen Goemans
                                           het gastvrouw en -heer-
                                           schap van de tweewekelijkse
                                           cafés voor hun rekening
                                           nemen. Wij wensen Mieke
                                           vanaf deze plek ook hierbij
                                           veel succes toe.
   1   2   3   4   5   6   7   8