Page 4 - MeerJazz-Vriendenkrant-2014-1
P. 4

Het Corendon Meer Jazz Festival vindt plaats op 23, 24 en 25 mei 2014 voorafgaand door een ‘Jazzing up Hoofddorp’ op

donderdagavond 22 mei. Zet deze data vast in uw agenda zodat u niets hoeft te missen. De voorbereidingen zijn in volle

gang om van dit 4e lustrum, het 20-jarig bestaan van Meer Jazz, iets speciaals te maken.

O p de don- Nieuw is het grote formatiepunten. Meer de markt en regionaal         CORENDON MEER JAZZ FESTIVAL PROGRAMMERING
      derdagavond podium dat op het Jazz programmeert talent blijven gehand-
      voorafgaand Raadhuisplein wordt drie tot vier bands per haafd.                        Uiteraard zijn de
aan het fes- geplaatst met de avond met een echte                                    besprekingen in
                                                            volle gang. Op
tival zal Meer Jazz in speelzijde gericht naar topact als afsluiter.    Meer Jazz                  maandag 3 maart
samenwerking met Het Cultuurgebouw. Er wordt populair en                                2014 zullen we
de Hoofddorpse ho- Naast het podium dansbaar geprogram- programeert                           via de website de
reca-ondernemers de  staat een videowall en  meerd, dus de moeite                          programmering
Jazzing up Hoofd-   links en rechts van het waard dit met eigen    drie tot vier                bekendmaken.
                                                            Vanaf die dag kunt
dorp Kroegentocht plein worden pagode ogen te komen aan- bands per                           u ook reserveren
organiseren.      tenten opgetrokken. schouwen.                                  voor de 2 betaal-
            Het terrein wordt met                avond met een                concerten in de
                                                            grote zaal van de
Lekker stappen in schermen afgezet en Vaste programma echte topact                           Schouwburg De
minimaal 6 dicht bij  er komen twee in/uit-  onderdelen als; het                           Meerse.
elkaar gelegen horeca gangen waar controle   IBBC, de Meer Jazz     als afsluiter.

gelegenheden met en begeleiding is door prijs, Jazz for kids, lite-

live muziek. Een uit- Meer Jazz‑medewer- raire jazz, jazzfoto-ex- Het laten samenvallen

stekende gelegenheid kers. Aldus ontstaat positie, Live Meer Ra- van het festival met de

om in de juiste sfeer te een gratis toeganke- dio, Keep an Eye en open dag van cultureel

komen voor het week- lijk ‘club’ terrein met Music Academy jaar- centrum Pier K komt

end wat komen gaat. diverse horeca en in- bands, vip-ontvangst , echter te vervallen.

            NIEUWE WEBSITE
                        www.meerjazz.nl

            Een van de eerste Reden dus om te wer-

            wapenfeiten van de ken aan een nieuwe

            gloednieuwe PR-com- website die hierin wel

            missie is het vernieu- voorziet. The Front

            wen van de Meer Jazz Door Media Group is

            website. De oude site druk bezig geweest met

            voldoet niet meer het ontwerp, Buildnet

            aan de eisen die er met het bouwen van

            anno 2014 aan wor- de website en Meer

            den gesteld. Op de Jazz-discipelen met de

            smartphone en de content ervan. Eind ja-

            iPad ondervindt men nuari 2014 zal de nieu-

            bijvoorbeeld proble- we site online gaan.

            men met de display. Wij zijn - met dank aan

            Ook optimaal gebruik The Front Door Media

            van de sociale media Group en Buildnet,

            verlangt veel van een verguld met het con-

            website.         ceptresultaat tot nu toe.
   1   2   3   4   5   6   7   8