Page 5 - MeerJazz-Vriendenkrant-2014-1
P. 5

Het Cultuurgebouw Sinds 2011 zitten er vier aparte culturele instel- breedte van De Meerse.
                                 lingen onder één dak, nu wordt van dat dak één Ook de Cultuuretalage

             cultureel gebouw gemaakt. De Passage wordt aan de andere zijde

   e komende maanden zult u een binnenplein om de afzonderlijke instel- van de entree onder-

   op verschillende plekken in lingen beter te verbinden. Er komt een terras gaat binnenkort een

   Het Cultuurgebouw tegen bij Podium Duycker en tegen de tocht komen metamorfose. Gelegen

   verbouwingen aan lopen. Het draaideuren bij de hoofdentrees. Afgelopen tussen Het Cultuur-

   Cultuurgebouw Haarlemmer- zomer is - voor aanvang van het Festival - een gebouw en bioscoop

   meer is gloednieuw, maar was complete evenementeninstallatie aangebracht is het Raadhuisplein,

   bij oplevering nog niet vol- voor alle evenementen in Het Cultuurgebouw. deze vormen straks

   maakt.       Het theaterrestaurant wordt omgebouwd tot met recht het Hart van

             een horecagelegenheid over de volle gevel- Haarlemmermeer.

INTERNATIONAL                                WAT DOET MEER JAZZ NOU PRECIES?

BIGBAND                                   Veel mensen denken bij het horen van de woor-
                                       den Meer Jazz dat er jaarlijks alleen een 3 à
COMPETITION                                 4-daags festival wordt georganiseerd. Maar zo
                                       eenvoudig is het niet. Meer Jazz is het gehele
                                       jaar enthousiast in de weer met het realiseren
                                       van een hele reeks activiteiten:

                                       	Corendon Meer Jazz Festival (een 4 daags festival

                                         eenmaal per jaar)

                                       	 Meer Jazz Café serie bestaande uit:

                                       	 • 19 concerten in verschillende stijlen

H 	 • 3 jamsessies
      et IBBC is het paradepaardje van het Meer Jazz. Jaarlijks biedt  	 • 1 regionale talenten middag
      het goede amateur bigbands uit Nederland en omringende lan-    	 • 1 nieuwjaarsspecial
      den een podium waarop zij zich internationaal kunnen meten.
Zoals alle jaren valt het IBBC samen met het jaarlijkse Festival. Jaarlijks 	 • 1 kerstspecial
worden er meer dan duizend amateur big bands aangeschreven en ge-      	Meer Jazz Special (een 1 dag minifestival, eenmaal
nodigd om deel te nemen. Dit jaar wordt het aantal Bigbands uitgebreid
                                         per jaar)

                                       	Meer Jazz Presents bij Podium Duycker (een

                                         serie van 5 concerten voor jongeren in samenwerking
naar 15 en de intentie is om het in 2016 (als het IBBC 20 jaar bestaat!) met Podium Duycker)
weer te groeien naar 20 orkesten. Met een internationale jury van Euro- 	International Big Band Competition (een in-
pees niveau is het IBBC in kwantiteit en kwaliteit het grootse evenement ternationale wedstrijd voor 15 tot 20 amateur big bands)

in dit genre in Nederland en ver daarbuiten. In 2014 is de 18de editie.   Approved by Meer Jazz (muziek verzorgd door

                                       Meer Jazz)

                                       U begrijpt wel, we zitten bepaald niet stil, en we kun-
Betaalde concerten tijdens Doet u dat dan bij nen hier en daar best nog wel wat hulp gebruiken.
Meer Jazz Festival 2014 Jan Patist via e-mail               Dus als u zich geroepen voelt... neem even contact op!
             vrienden@meerjazz.nl,

M of per telefoon 023 -                                      09-01 : Hermine Deurloo Trio
       eer Jazz berekent alleen entreegeld 563 47 89. Voor de gas-
       voor de vier topconcerten op vrij- ten van de relatieont-    Meer Jazz Café 2014 02-02 : Jamsessies o.l.v. Thomas Kwakernaat
       dag- en zaterdagavond in de grote vangst op vrijdag is een             16-02 :Thomas Streutgers/Tom White Quartet
zaal van Schouwburg De Meerse. Het publiek gratis toegangsbewijs                02-03 : Thaïsa Olivia Quartet
krijgt dan voor een minimaal bedrag geweldige onderdeel van de uit-
optredens, waarvoor elders een veelvoud wordt nodiging. De line-up                16-03 : Regionale talent middag
berekend. De kosten zijn e€ 10,00 per persoon. is nog niet bekend,                30-03
Maar... als lid van Vrienden van Meer Jazz krijgt wilt u het nieuws over            13-04 : : Niek van Wiggen Quartet featuring  Fredinand  Povel
u voorrang en voordeel! U moet er dan wel op het festival op de voet                   Flat Tire Rockin’ and Swinging’ Blues
tijd bij zijn. U kunt tot en met 14 april 2014 volgen kijk dan regel-              24-04 : Dr. Dixieland
kaarten reserveren à e 7,50 per persoon daarna matig op onze website
gaan ze voor de algemene prijs in de verkoop. www.meerjazz.nl.                 11-05 : Jamsessies o.l.v. Thomas Kwakernaat
                                       25-05        : Geen Meer Jazz
                                       08-06        : Pier K Masters in Café  i.v.m. Corendon Meer Jazz Festival
                                                            Soul & Jazz

                                       22-06 : Simone Honijk Kwartet
   1   2   3   4   5   6   7   8