Page 6 - MeerJazz-Vriendenkrant-2014-1
P. 6

Meer Jazz                                  Hermine Deurloo Trio

De concerten en jam-  café            19soonlijk kennis met   j anuari 2014
sessies van de Meer                             Hotel De Rustende Jager, Nieuw Vennep
                          u te maken. Wij zien In handen van Hermine
Jazz Cafés worden bij-               u graag tijdens een Deurloo wordt de

zonder goed gewaar- beleeft. Tijdens de van de tweewekelijkse mondharmonica een
deerd. De programma- tweewekelijks concer- concerten.
                                       volwaardig jazzinstru-
commissie heeft haar ten in het Meer Jazz
                                       ment. Aanvankelijk ge-
uiterste best gedaan Café is altijd een be- Het verdere program- ïnspireerd door Toots
om voor het voorjaar stuurslid aanwezig. ma van het Meer Jazz Thielemans heeft ze in-
van 2014 optredens te Spreekt u hem of haar Café voor het komend middels een origineel
programmeren waar dan even aan; wij vin- half jaar ziet er als geluid op de harmoni-
iedereen plezier aan den het leuk om per- volgt uit:
                                       ca. Ze speelt eigenwij-

                                       ze jazz met o.a. drum-

02 februari 2014            ThomasJaKmwsaeksseirensaoa.l.vt.   mer Han Bennink,
     Hotel De Beurs, Hoofddorp                     gitariste Corrie van Binsbergen en musici uit de
                                       New Yorkse downtown-scene zoals Tony Scherr.

Jazzartiesten en ama- um betreden in geïm- Kwakernaat. Medewer- Ook trad ze met o.a. het Metropole Orkest, het

teurmusici met ver- proviseerde samenstel- king wordt verder ver- Schonberg Ensemble, Orchestra Jazz Siciliana

schillende stijlvoor- lingen. Gastheer is de leend door een pianist en Candy Dulfer. Ze

keuren kunnen bij deze vaste leader en bassist of gitarist en een slag- is te horen in allerlei    Niek van

gelegenheid het podi- van het basistrio Tom werker.             filmmuziek.       Wiggen

Thomas Streutgers /          februari                 Regionale          Quartet
                    2014                 Talent Middag
16Tom White Quartet                                          featuringFerdinandPovel
Hotel De Rustende Jager, Nieuw Vennep                    16 maart 2014      Hotel De Beurs, Hoofddorp
                                            Nieuw Vennep
Het Thomas Streutger \ Tom White Quartet                                30 maart
werd in 2012 geformeerd als een Brits-                         Hotel                2014
                                        De Rustende Jager
                                                   Niek vanWiggen begon
                                       Yellow Note
Nederlands samenwerkingsverband tussen                                reeds op 6-jarige leef-

de Britse trombonespeler Tom White en,                    The Looters       tijd met zelfgemaak-
misschien wel Nederlands jongste saxo-                                te drumstokken met

foon ster, Thomas “Tommy Tornado”                      Fortnight Swing     trommelen. Hij speelde
Streutgers en is sindsdien succesvol in het                 Bigband         vanaf zijn veertiende in
Verenigd Koninkrijk als op het vaste land                               plaatselijke bandjes en

van Europa. Hun muziek wordt beïnvloed                                volgde vanaf zijn 16e

door muziekstijlen zoals Ska, Reggae,                    lessen bij Peter Elbertse, eerste paukenist van het

Calypso en Funk. Samen met de an-                      Nederlands Philharmonisch Orkest. Vanaf zijn

dere bandleden, Bill Mudge (orgel) en                    achtiende vervolgde hij zijn slagwerkopleiding

Pete Ibbetson (drums) vormen zij een band                  en deed eindexamen op het Sweelinck Concer-

waarin ieder niet alleen als instrumentalist                 vatorium Amsterdam. Niek studeerde bij Jan

maar ook als componist aan bod komt.                     Labordus, Jan Pustjens,Ton Rooyers en Jim Gordon.

                                       Niek heeft gewerkt met: Mark Murphy, Toots

                                       Thielemans, Bart van Lier, Toon Roos, Rachel

                                       Gould, Ferdinand Povel, Rob van Krefelt, Phi-

02 Maart 2014            Thaïsa Olivia Quartet          lip Catherine, Nick Brignola, Claudio Roditti, Ed
     Hotel De Beurs, Hoofddorp                     Neumeister, Marjory Barnes, Budd Shank, Jiggs
                                       Wigham, Ronald Douglas, Ronny Cuber, Teddy

Thaïsa Olivia is een gepassioneerde zangeres en  Al op jonge leeftijd wa- Edwards, John Ruocco, Dick Oatts, Sonny Fortune,
songwriter met een warm, eigen geluid en een    ren zingen en dansen   Gary Foster, e.a.. Thans werkt hij met vocalist Gé
bijzondere flair en presentatie. Haar achtergrond haar passies, nam zij   Titulear, Trio Johan Clement en coverbands.

is kleurrijk en veelzijdig. Haar optredens evenzo. diverse lessen, trad zij

Mooi eigen jazzy werk en uiteenlopende bewerk- op en toerde zij met het

te jazz-standards wisselen elkaar af. Van swin- internationale muziek-

gend en sophisticated tot zinnelijk en bezinnelijk theatergezelschap “Up

en altijd met bezieling en overtuiging gebracht. With People” een jaar

Haar album ‘Let go’ kreeg lovende recensies in lang langs de theaters

binnen- en buitenland. Thaïsa kan putten uit een door de VS en Europa.

brede dans-, theater-, en muzikale ervaring.
   1   2   3   4   5   6   7   8