Page 11 - MeerJazz-Vriendenkrant-2014-2
P. 11

SWIM VAN NIEUWENBURG                  oms is er zoveel wat we voelen,
                            maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

                            Op zaterdag 14 juni bereikte ons het bericht dat Wim van Nieuwenburg
                            op 13 juni na een gestaag afnemende gezondheid is overleden. Wim
                            werd 75 jaar. Vanaf 1999 was Wim, een uiterst bescheiden innemende
                            man, op de achtergrond zeer actief voor Meer Jazz .
                            Tot twee en een half jaar geleden heeft Wim zich jarenlang tomeloos
                            ingezet bij de sponsorwerving voor Meer Jazz en zorgde hij voor de
                            benodigde vergunningen. Sponsorwerving lukt alleen als je het met en-
                            thousiasme en humor doet, en daar ontbrak het Wim niet aan. Wij zijn
                            hem veel dank verschuldigd.
                            Wij wensen zijn vrouw Loeky, en zijn kinderen en kleinkinderen veel
                            sterkte bij dit groot gemis.

GEZOCHT:

Vrijwilligers

Onze club vrij- Na je aanmelding als
     willigers is voor vrijwilliger word je uit-
     Meer Jazz van genodigd voor een ken-
onschatbare waar- nismakingsgesprek.

de. Zij zijn onmisbaar Tijdens dit gesprek zul-

om het festival tot een len we je onder andere

succes te maken. Om meer informatie geven

vrijwilliger te worden over het festival en de

kun je je aanmelden beschikbare functies.

bij de coördinator van En, zoals Loesje zegt:

de vrijwilligers, Mieke als elke vrijwiliger een

Booij, e-mail: ster kreeg werd het

mieke@meerjazz.nl. nooit meer donker.

DE

PRIJSWINNAAR

REIS
CORENDON

T ijdens eerdere Meer Jazz café concer-
     ten en uiteraard tijdens het festival
     was er voor het publiek de gelegen-
heid om naam, emailadres en postcode ach-
ter te laten in speciale boxen op het terrein.
Op de laatste dag van het festi-
val heeft notaris Gopisingh van
Sterel notarissen een winnaar
getrokken. Meer Jazz feliciteert
Shailendra van Eis van harte met
het winnen van eencitytrip naar
Istanbul. Deze prijs is ter beschikking gesteld
door onze sponsor Corendon vliegvakanties.
   6   7   8   9   10   11   12