Page 3 - MeerJazz-Vriendenkrant-2014-2
P. 3

VERJONGING EN                            MEER JAZZ PRIJS 2014
                                    VOOR TROMBONIST
INTERNATIONALE LINE UP
                                       BART VAN LIER

                                  E ven als zijn zestien voorgangers heeft Bart van Lier
                                       al een geweldige carrière achter de rug. In de ge-
                                       schiedenis van de Nederlandse jazz speelt hij
                                  een belangrijke rol en als muzikant heeft hij, met
                                  successen zowel in binnen - als buitenland zijn sporen
                                  ruimschoots verdiend. In 1992 ging hij deel uitmaken van
                                  het Metropole Orkest en als eerste trombonist heeft hij geen
                                  rustige baan. Hij geeft ook workshops in Amerika en Japan,
                                  doceerde eerder aan conservatoria in Den Haag, Hilversum,
                                  Stuttgart en Essen en trad hij op met talrijke grote namen
                                  zoals Louis van Dijk, Toots Thielemans, Chet Baker en Ella
                                  Fitzgerald.

Zangeres NTjam Rosie                        De Meer Jazz Prijs is een fraaie gouden reversspeld met
                                  diamantjes die is vervaardigd en beschikbaar gesteld door
                                  de Nieuw - Vennepse juwelier-diamantair Paul van ‘t Hul-
                                  lenaar.

M eer Jazz is trots op        hun vrienden via de socia-                                                       ©Ton Hofstra.
       de gerealiseerde    le media van op de hoogte   Van links naar rechts;
       verjonging op en    brachten. Ook de jong talent  Sonja Reckewell (MJ), Paul van ‘t Hullernaar, Bart van Lier, burgemeester Theo
voor het podium tijdens de      bands van het Conservato-   Weterings.
afgelopen editie van het fes-    rium van Amsterdam en de
tival.                Music Academy van Haar-     JUBILEUM
Met crossover bands als       lem werden goed bezocht     FESTIVAL
Nina Attal, Ntjam Rosie,       en hoog gewaardeerd.
Ruben Hein, Seven Eleven,                       T-SHIRT
Jungle By Night, Sinas Petit,    Ondanks de relatief hoge
Kris Berry & Perquisite, Jan     kosten krijgt Meer Jazz het  Het collector’s item T-shirt
Wouter Oostenrijk, Tim Wes,     meer en meer voor elkaar om  is nog verkrijgbaar. Voor
Steffen Morrison en vele an-     steeds meer internationa-   e 10,- kunt u hiervan de
deren liet Meer Jazz duide-     le artiesten te contracteren. trotse eigenaar worden.
lijk zien dat er aandacht is     Naast de wereldberoemde    Het shirt is te krijgen in de maten M, L, Xl en XXL.
                   Amerikaanse formatie Ken-   Voor Vrienden van Meer Jazz geldt een prijs van e 7,50.
    voor de jongere doel-     ny Werner & David Sanchez   Indien u nog een T-shirt wilt bemachtigen kunt u dit laten
        groep. Ook de     en de Britse topband Matt   weten via info@meerjazz.nl.
           opzet van    Bianco kon het publiek ge-
           het buiten-   nieten van Amerikaanse
          podium met    zangeres Deborah Brown,
          het grote ‘Jaz- de Franse Nina Attal, de
          zy Funky Cool   Zweedse Björn Ingelstam
          Stage’ liet aan  en natuurlijk de Hongaars
          duidelijkheid   band Group ‘N’ Swing.
         niks te wensen
                   Uiteraard blijven we volop
      over. Dat werd dan    aandacht besteden aan onze
      ook bijna direct     eigen nationale muziekhel-
       gewaardeerd door    den maar voor de komende
       een grote groep    edities zal weer, al dan niet
                   in samenwerking met ande-
       jonge bezoekers    re collega festivals, worden
        die soms met     gezocht naar een mooie in-
         vijf- a zeshon-   ternationale line up waar
                   de Haarlemmermeer en
         derd tegelijk   Hoofddorp in het bijzonder,
          te hoop lie-   trots op kan zijn.
           pen voor

           het buiten-
            podium
            en daar
   1   2   3   4   5   6   7   8