Page 4 - MeerJazz-Vriendenkrant-2014-2
P. 4

INTERNATIONAL BIG BAND COMPETITION vier bands nogmaals het uitstekend organi-

EEN DOORSLAAND SUCCES een half uur per band satorische werk van de
                                                  opgetreden uiteinde- IBBC commissie van
                                        lijk is er na intensief Meer Jazz o.l.v. voorzit-

                                        juryoverleg besloten ter Pytrik Rot kijken we

                                        dat in de topklasse terug opeen vlekkeloos

                                        (hoogste klasse) de verlopen editie.

                                        eerste prijs ging naar

                                        de inspirerende BVR De nationale en inter-

                                        FlamencoBigBando.l.v. nationale belangstel-

                                        BernardvanRossumuit ling is enorm. In 2014

                                        Nederland, de runner is er met behoud van

                                        up was de titelverdedi- kwaliteit op alle fron-

                                        ger van 2013 de Berlin ten weer uitgebreid

                                        Jazz Composers Or- naar vijftien orkesten

De International Big Band Competition (IBBC) 2014 is weer ten einde en chestra o.l.v. Christof en de wens is om in het

wat een zinderende strijd is het geweest. Met meer dan vijf internationale Griese uit Duitsland. 4de lustrum jaar van

deelnemers is er uiteindelijk door veertien bands (1 band moest helaas De eerste klasse werd het IBBC 2016 met 20

afhaken) gestreden voor een prijzenpakket van maar liefst € 11.250,- en gewonnen door de deelnemende bands,

een studiebeurs van het Conservatorium van Amsterdam voor de beste Blue Note Big Band acht juryleden en vier

solistische bijdrage in het finale programma.                 o.l.v. Bernd Gaudera voorronde podia in

D uit Duitsland en twee- West Europa de groot-
      e jury be- de ‘chairman’ was de aan Pablo Martinez de in deze categorie ste te zijn en te blijven
      stond dit jaar Amerikaanse pianist [trombone, BvR Fla- werd Far East Orches- op het gebied van Big
      uit louter en bandleader Kenny menco Big Band], Fred tra o.l.v. Bart Bijleveld Band Concours. Toch
      grootheden. Werner.        Setzkorn [tenorsax, uit Nederland.           zullen we ervoor wa-

Drummer      Cees            Blue Note Big Band]                   ken dat het leuk eve-

Kranenburg, pianist en De kersverse Haarlem- en Marco Apicella De solistenprijs in het nement blijft voor de

arrangeur Rob Horsting, mermeerse wethou- [piano,WindmillBigBand]. avondprogramma ging a m a t e u r- m u z i k a n t

bandleider en radio- der van cultuur D.D. In perfect Engels heeft naar de sopraansaxo- (letterlijk vertaald be-

man Gert-Jan van den Reneman deelde na de wethouder vervol- fonist en bandleider tekent dat ‘liefhebber’)

Dolder, bastrombo- een inhoudelijke ver- gens aangegeven wel- van BVR Flamenco Big want daar is het Meer

nist en bandleider Erik slaggeving van de jury ke bands er naar de fi- Band Bernard van Ros- Jazz altijd om te doen

van Lier, de Belgische in de middag om 17.30 nale zouden gaan.         sum . De ontknoping geweest.

producer en arran- uureendrietalsolisten- In een overvolle zaal was groots en meesle-

geur Michel Herr en prijzen t.w.v. € 500,- uit hebben vervolgens pend en mede dankzij

FOTOGRAFIE Tijdens het festival is een groot aantal fraaie foto’s gemaakt, Oecumenische kerkdienst
           hier wordt momenteel een selectie uit gemaakt en zullen
           op onze website worden geplaatst. De foto’s zijn gemaakt
      door onze hoffotograaf Ton Hofstra die deze marathon met
      succes heeft afgerond.

      Fotoclub Positief heeft zich niet onbetuigd gelaten, ook zij heb-

      ben een rapportage gemaakt. Een selectie van deze foto’s zal

      tijdens de Meer Jazz Special worden getoond. Een jury, voorge-

      zeten door Loet van der Lee, zal deze foto’s beoordelen waarna

      de jury tot een eindrangschikking komt en zal uitmaken wie dit

      jaar met de Chiel Wijstma-prijs, een wisselbeker, naar huis mag

      gaan.

      De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Meer Jazz Special op  e kerkdienst op de zondagmorgen
      zondag 23 november 2014 in Best Western Hotel de Rustende     blijft maar meer bezoekers trekken.
                                        In de grote zaal moest nu ook het
      DJager te Nieuw Vennep.
                                        balkon open. Voorganger Hans Remmers-

                                        waal en dominee Arnoud van der Deijl ko-

                                        zen ‘blue notes’ als thema van de dienst. Met

                                        plezier, swing, ritme en een oprecht geloof

                                        bracht de Gye Nyame Choral Singers, met als

                                        thema Blue Notes, de aanwezigen in vervoe-

                                        ring. Dit onderdeel van het festivalprogramma

                                        werd gesponsord door Henk Koning van

                                        HCnieuws.nl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9