Page 5 - MeerJazz-Vriendenkrant-2014-2
P. 5

STE CORENDON                                 Relatieontvangst
     MEERJAZZ FESTIVAL
                                        De relatieontvangst op als Corendon vliegva-
     Corendon m.i.v. 2014 hoofdsponsor van het               vrijdag 23 mei is al ja- kanties en ook Flight
              Meer Jazz Festival                 ren een van de meest Simulator Training &
                                        gewaardeerde in de Incentives waren er
H et vliegvakantiebedrijf heeft het festival op naam en is daarom        regio van de Haarlem- nieuwe gezichten en
      goed zichtbaar in onze festivaluitingen. Zijn de financiële zor-  mermeer. We kunnen daarmee netwerken
      gen voor Meer Jazz hiermee van de baan? Nee, dat is niet het ge-  stellen dat de oefe- waarmee kennis ge-
val. Ondanks de zeer gewaardeerde subsidie van de gemeente Haarlem-       ning inderdaad kunst maakt kon worden. De
mermeer en de bijdrage van Corendon zijn de sponsorbijdragen van de       baart want Meer Jazz lovende woorden van
circa 100 regionale bedrijven en van de vriendenclub ‘Vrienden van Meer     heeft niets dan loven- burgemeester Theo
Jazz’ noodzakelijk om alle kosten te kunnen dragen. Ook vragen we        de woorden over deze Weterings en de pro-
jaarlijks bijdragen van diverse kunst en cultuur fondsen.            bijeenkomst ontvan- fessionele aanpak van
                                        gen. Meer dan 410 ge- de vaste cateraar De
Het vliegvakantiebedrijf Corendon vliegvakanties heeft getekend voor een    nodigden genoten van Rustende Jager zorg-
structurele ondersteuning van het festival. In eerste instantie voor de duur  het zeven-gangen di- den voor de rest. Aan-
van drie jaren maar met de intentie om het langer te blijven doen. Dat     ner en de muziek van sluitend hebben onze
Meer Jazz gebaat is bij de sponsoring spreekt voor zich. Behalve de finan-   zangeres Léah Kline en gasten kunnen genie-
ciële ondersteuning maakt, dankzij het enorme Corendon netwerk, ook       haar trio. er is een stuk- ten van een fantastisch
een aanzienlijk aantal mensen kennis met Meer Jazz. Denk alleen al aan de    je weggevallen, de zin concert van de Holland
honderdduizenden passagiers die, op de heen- en of terugreis van vakan-     luidde: Dankzij de ge- Bigband met bijdragen
tie, de aankondiging in het inflight magazine lezen. Daarbovenop komt      zamenlijk inspannin- van Greetje Kauffeld,
nog de mailing over Meer Jazz naar het klantenbestand van de onderne-      gen van alle instanties Ack van Rooyen en Ed-
ming. Maar wat biedt Meer Jazz een bedrijf als Corendon? Daarover blijkt    in Het Cultuurgebouw win Rutten. Andere ko-
zorgvuldig te zijn nagedacht. Atilay Uslu (CEO van Corendon): ‘Als onder-    was er een gezellige zen voor een bezoekje
nemer zoek je altijd naar manieren waarop je lokaal betrokken kunt zijn     sfeer in de binnenstraat aan Freek de Jonge of
en bepaalde initiatieven kunt ondersteunen en helpen ontwikkelen. Na-      gecreëerd waarin oude een van de andere aan-
tuurlijk zoek je als sponsorende partij ook naar de link met je eigen bedrijf. vrienden en kennis- sluitende concerten.
In het specifieke geval van Meer Jazz zijn dat de bezoekers. Liefhebbers    sen elkaar weer troffen Zet vrijdag 29 mei 2015
van jazzfestivals vormen een doelgroep die we normaal gesproken niet      maar waar ook nieuwe maar vast in uw be-
bereiken. Jazzliefhebbers blijken individuele vakantiegangers. Zij houden    gezichten werden ver- drijfsagenda want dan
er niet van dat alles van A tot Z geregeld wordt en zoeken bijvoorbeeld     welkomd. Mede door zal de volgende bijeen-
hun hotelletje liever zelf uit. Zij zullen dus niet zo snel een totaalvakantie de inbreng van nieu- komst plaatsvinden.
bij Corendon boeken. Maar via Meer Jazz hopen we nu toch ook hen aan      we sponsorbedrijven
te spreken, omdat Corendon óók vakanties buiten de massabestemmin-
gen aanbiedt. Denk aan Curaçao, Macedonië, Cyprus en de kleine Griekse        Er was een gezellige sfeer in
eilanden. Daar kan men heen via ons nieuwe ‘vlucht plus auto’- reispro-     de binnenstraat gecreëerd waarin
gramma. De accommodatie boeken de reizigers helemaal zelf.’’
                                           oude vrienden en kennissen
                                              elkaar weer troffen

                                        Foto: John van Loon
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10