Page 7 - MeerJazz-Vriendenkrant-2014-2
P. 7

06-07: Gerlo Hesselink Quartet      gast Paul Weiling                                                       ANKE ANGEL
20-07: Trio Son Cubano met als speciale
01127348----00008899::::MAJOinaoskscmethseaeArsvndasgoineek dlToTer.lir.vroi.oWfTeheoamktkauesrniKnwQgauRkinoebtbreentarattSuilen MEER JAZZ TRIO

                                                                  PROGRAMMA augustus 2014

                                                                          03 De Rustende Jager,

                                                                  NAJAAR 2014 Nieuw Vennep
                                                                                            Anke Angel, de caba-

12 -10: Big Band Bollenstreek                                                                             reteske roodharige
26-10: Jacco van Santen - Bird
                     lives                                                                    jazzpianiste/zangeres,
                                                                                            brengt gevarieerd swin-
09-11: Lalouzz                                                                                     gend jazzy pianospel.

23-11: Meer Jazz Special:         Esquina   25 / Jazzconnection                                                      Het enthousiasme van
Trio Tim Langedijk / Estrella Acosta                                                                          de band en de variatie
    Berend van den Berg   Trio                                                                          van jazz, funky, blues en
    De Fellows Bigband - A Swinging
07-12:                        Christmas                                  Trio Son Cubano                   boogie woogie straalt
21-12:                                                                                         over naar het publiek.
                                                                  met als speciale gast Paul Weiling         Van ongeremde swing
                                                                                            tot een zachte ontroe-
 Gerlo Hesselink Quartet                                                                                rende ballade, zo intens
                                                                                            dat er bijna tranen gaan
06 juli 2014
     De Rustende Jager, Nieuw Vennep                                                                       vloeien in het publiek.
                                                                                            Ze is puur en ontwa-
Gerlo is door zijn ruime bigband ervaring veel                                                                     penend. Ze legt hila-
gevraagd invaller in diverse orkesten door
heel Nederland, waaronder het Metropole Orkest.                                                                    risch uit hoe je piano
Naast saxofoon speelt hij ook flfluit en klarinet.
Ondertussen heeft hij vele internatio-                                               20 juli 2014 De Beurs,               leert spelen, zingt als
naal bekende artiesten begeleid zoals Toots                                                  Hoofddorp                bluesdiva over de ver-
Thielemans, Benny Golson, Randy Brec-                                                                         schillen tussen man en
ker en Deborah Brown. Daarnaast is                                                 Percussioniste en bandleider Leticia Bal is sinds vrouw. Meerendeels
hij in diverse kleine(re) bezettingen ac-                                             jaar en dag een van de meest toonaangevende eigen geschreven songs
tief of actief geweest, o.a. met Peter                                               muzikanten uit de Nederlandse salsa-scene. Zij waarbij je niet stil blijft
Tiehuis, Hod O’ Brian en nu met zijn eigen                                             heeft in vele latin en salsa-orkesten gespeeld zitten, met female got-
kwartet. Ook is hij regelmatig in theaters te                                           voordat zij 15 jaar geleden haar eigen salsa-or- spe, en veel humor.
beluisteren geweest als invaller bij musicals                                           kest LETICIA Y SU RUMBADAMA oprichtte, Over liefde, afscheid,
en andere theaterproducties, zoals in ‘Songs                                            het succesvolle zeven-koppige ‘all female’ sal- narcisme, botox, cho-
from the Heart’ van Simone Kleinsma en ‘La                                             sa-orkest, met de Cubaanse Delia González colade en vriendschap...
Cage Aux Folles’. Gerlo is op dit moment vast                                           op leadzang. Met Delia, onbetwist de beste
lid van o.a. het Millennium Jazz Orches-
tra de Ramblers en de Holland Bigband.                                               salsa-zangeres op het moment in West Euro- Bezetting: Anke An-
Bezetting: Gerlo Hesselink – sax, Dirk Balthaus –                                         pa en de Cubaanse gitarist/componist Jesus gel - piano & vocals,
piano, Johan Plomp – bas en Henk Zomer - drums                                           Hernández, vormt Leticia het: Trio Son Cubano Harm van Sleen – bas
                                                                  Trio Son Cubano speelt het ‘klassieke’ Cubaanse en Dolf Helge – drums.
                                                                  repertoire, zoals veel stukken van de BuenaVista

                                                                  Social Club, maar een tikje eigentijdser en met
                                                                  heel veel ‘sabor’. Het bijzondere van dit trio is,
                                                                  naast de prachtige drie-stemmige vocalen,

                                                                  dat de begeleiding bestaat uit een gitaar
                                                                  (waarditmeestaltweegitarenzijn)enbongo.
                                                                  Bezetting: Leticia Bal - bongo, campana,

                                                                  coro, Delia Gonzalez: lead vocal, mara-
                                                                  cas, guiro, Jesus Hernandez: gitaar, arrange-
                                                                  menten, coro en speciale gast Paul Weiling op

                                                                  tenorsax.

Mischa van der Wekken                    17 Augustus 2014
      Quintet                          De Rustende Jager, Nieuw Vennep

Saxofonist Mischa van der Wekken (1979) bracht                                           Shorter, Kenny Whee-   ‘Artist Deserving
in januari van dit jaar de cd ‘Make It Happen’ uit.                                        ler en Woody Shaw.    Wider Recogniti-
Evenals op zijn enkele jaren geleden verschenen                                          Mischa studeerde aan   on’. Sinds het ver-
debuut cd ‘Momentum’ staan hier hoofdzake-                                             het Koninklijk Conser-  schijnen van zijn
lijk eigen composities op die worden gespeeld                                           vatorium in Den Haag   debuut cd speelde
door een internationaal samengesteld kwintet.                                           en het Conservatoire   hij veelvuldig met
Stilistisch kan Mischa’s muziek worden om-                                             de Paris en werd in mei dit speciale kwintet.
schreven als ‘modern creative jazz’: er zijn in-                                          2009 door Stichting

vloeden terug te vinden van ondermeer Wayne JazzNL verkozen tot
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12