Page 2 - MeerJazz-Vriendenkrant-2015-1
P. 2

“Jazz washes away the dust of every day life.” - Art Blakey

Beste Vriend van Meer Jazz,                   De pepernoten hebben inmiddels plaatsgemaakt voor ballen
Met deze eerste vriendenkrant van 2015 blikken wij terug     en kransen. We gaan nu naar de kortste dag van het jaar
naar het afgelopen jaar maar kijken ook vooruit naar het     en op weg naar de feestdagen. Kerstmis is, al zo lang we
komend jaar waarin Meer Jazz haar 21ste en de tweede       dit feest mogen vieren, verbonden met tradities. Rituelen,
editie van het Corendon Meer Jazz Festival presenteert.     ceremonies en gebruiken maken onlosmakelijk onderdeel
Evenals vorig jaar kunnen we weer terugblikken op een ge-    uit van een diep in onze samenleving verankerd feest. En
weldig festival. Meer Jazz... voor iedereen, en iedereen -    ieder van ons bewaart aan de viering van Kerstmis bijzonde-
degenen die dat hebben laten blijken - vond het een zeer     re herinneringen. Tijd om te feesten dus en het vuurtje in
geslaagd evenement. Het was voor de verandering niet het     onszelf brandende zien te houden. Muziek kan daarbij een
traditionele Meer Jazz-weer met regen en wind. Nee, het     goede hulp zijn. Met uw hulp en onze inzet wordt het vast
zat ons dit jaar alleszins mee: zelfs de zon was ons gunstig   een mooi Meer Jazz-jaar.
gestemd.                             Ik hoop dat u fijne kerstdagen hebt gehad en wens ik u
Terwijl we daarna mochten genieten van een mooie nazo-      mede namen alle Meer Jazz-medewerk(st)ers alle goeds
mer, zijn we in september aan een nieuw Meer Jazz-jaar      toe voor het komende jaar.
begonnen. De programmacommissie ging aan de slag met het
programma van de Meer Jazz Cafés en voor het Corendon      Met vriendelijke groet,
Meer Jazz Festival 2015. Het eerste half jaar van 2015 is,
zoals u verderop kunt lezen, inmiddels ingevuld. De boekingen  Sonja Reckewell, voorzitter
voor het festival zijn nog in volle gang maar tijdens de Nieuw-
jaarsspecial zal er al een tip van de sluier worden opgelicht.     KEN UW KLASSIEKEN:
Zorg dus dat u van de partij bent!
Dat muziek gevoelens losmaakt en beelden kan oproepen          BIJNAMEN VAN JAZZMUSICI
herkennen de meeste mensen onder ons wel. Muziek is van
oudsher een communicatiemiddel, een vertaler en vertolker    Alleen de bijnaam van onderstaande achttien overleden
van emoties en een middel om mensen met elkaar te verbin-    musici staat vermeld. Het is de bedoeling dat u de juiste
den. Muziek geeft aanleiding tot dansen, zingen, bewegen,    achternaam erbij vermeldt. Sommige musici staan wel-
lachen, denken, ontspannen, genieten, dromen, het voelen     iswaar bekend met voornaam én bijnaam, maar toch is
van liefde, betrokkenheid, vervulling enzovoort.         alleen de bijnaam vermeld. Er zijn meer hondjes die Fikkie
Muziek geeft ons mentale en fysieke energie, muziek       heten, maar wij gaan uit van de meest bekende. Dus als we
verbindt, muziek geeft plezier, muziek verenigt, muziek kan   naar Satchmo vragen, dan keuren wij alleen het antwoord
leiden tot een positieve stroming, muziek kan een studie     Armstrong goed, ook al wordt een fabelachtige accordeonist
zijn, in muziek kan een persoon zichzelf herkennen.       uit Appelscha toevallig misschien ook Satchmo genoemd.
Omdat muziek ons leven enorm verrijkt, een bron van inspira-   Onder de inzenders van de juiste oplossingen worden een
tie is en energie en blijheid geeft, probeert Meer Jazz     fles wijn en het boek ‘Caricatures’ van Boy ten Hove verloot
hieraan bij te blijven dragen door wederom een knallend     (tussen 1935 en 1940 getekende jazzmusici – met korte bio-
festival neer te zetten. Uw bijdrage daaraan wordt enorm     grafieën). Daar gaan we dan:
gewaardeerd!
                                 Cannonball		 Duke
Telkens wanneer de Kerst- en Nieuwjaarsdagen dichterbij
komen, beseffen we hoe snel een jaar voorbij is. We kijken    Fatha			Pres
hoopvol uit naar het nieuwe jaar dat ons eventuele tegen-
slagen in het afgelopen jaar snel moet doen vergeten. Voor    Count			Lockjaw
sommigen onder ons is dit niet zo evident en hopen we dat
ze de kracht vinden om het nieuwe jaar positief aan te      Bean			Sharkey
vangen.
                                 Pres			Zoot

                                 Dizzy			Klook

                                 Little jazz		 Mr. Hi-de-ho

                                 Bird			Jelly Roll

                                 Rabbit			Sweets

                                 Oplossingen per post naar :
                                 Meer Jazz
                                 Postbus 579.
                                 2130 AN Hoofddorp,
                                 of per e mail naar
                                 info@meerjazz.nl.
   1   2   3   4   5   6   7