Page 3 - MeerJazz-Vriendenkrant-2015-1
P. 3

MEER JAZZ...voor iedereen!                        DE CHIEL

Meer Jazz is voor iedereen. En met iedereen bedoelen wij         WIJSTMA-AWARD
       iedereen. Het begrip jazz beslaat tenslotte zo’n breed
       terrein dat aan de voorkeuren van zowel grootouders     TIJDENS MEER JAZZ SPECIAL UITGEREIKT
       als kleinkinderen kan worden tegemoetgekomen.
                                     De winnaar is          1ste prijs: Henri Kok
Ik houd niet van jazz                                 op 5 novem-
                                           ber bekend ge-
Bij ‘jazz’ denkt de een aan besnorde looporkestjes, een ander             worden en gaat
denkt aan lieden die ‘hard, hoog en ver’ zoveel mogelijk noten      de enthousiaste ama-
produceren. En soms associëren mensen jazz met bekende          teur fotograaf Henri Kok
namen. Wie niet zo gek is op snorrenbandjes, notenpielerij,        van Fotoclub Positief
Dulfer, Blakey of Armstrong zegt dan: “Ik houd niet van jazz”.      gaat met de eer strijken
Maar… oudestijljazz, bebop, cool jazz, big band jazz, funk, la-      van de verdiende eerste
tin, free jazz enz. zijn nazaten van ruim honderd jaar samen-       prijs. De tweede en der-
gesmolten muziekgenres van zwarte en blanke Amerikanen.          de prijs is voor John van
In 1917 stond de muziekwereld op zijn kop: de eerste jazz-        Loon. De officiële prijsuit-
platen werden uitgebracht. De eerste jongerenmuziek – toen        reiking vond plaats tijdens
een soort dixieland - was geboren. En de echte muziekfan. De       de Meer Jazz Special op 23
muziekuitgeverijen zagen meteen dat er heel veel geld viel te       november. Hier waren de
verdienen. Niet alleen jazz, ook bluesmuziek en andere genres       mooiste foto’s die gescho-
verkochten uitstekend.                          ten zijn tijdens het festival
                                     van mei dit jaar tentoonge-
Goudmijn                                 steld. Op de winnende foto
                                     is Nina Attal te zien. Zij was
De horeca en de theaterwereld haakten in en binnen enkele         een van de vele toppers op het
jaren was jazz een wereldfenomeen. Muzikale verkenningen         Corendon Meer Jazz Festival.
leidden tot nieuwe ontwikkelingen. Zo ontstond het big-
band-genre, uit de bluesmuziek ontwikkelden zich de boogie-                        2de prijs: John van Loon
woogie en rock and roll. Het swingtijdperk bracht bands als
die van Ellington en Lionel Hampton. Continu zoeken naar
expressionisme en optimale bewegingsvrijheid leidde tot de
enorme variëteit die nu bestaat en oneindig doorgroeit.

Kruisbestuiving

De kruisbestuiving, ook met klassieke muziek, volksmuziek,
pop, enz. was en is niet van de lucht. Vandaar de term cross-
over. Kortom: jazz is niet één genre. Het is een boom in het
wereldmuziekbos, een boom met talloze takken. Meer Jazz
heeft respect en waardering voor New Orleans jazz, blues,
swing, bop, cool jazz – de wortels en de stam. En voor de ste-
vige zijtakken - met dixieland, gospel, rhythm and blues. En
voor uitgroeiende twijgen met latin, funk, free jazz, en allerlei
cross-over genres.

programmering

Die aandacht voor verschillende stromingen kwam al tot ui-
ting in het afgelopen festival in het programma van de Meer
Jazz Special op 23 november. In veel meer facetten, zal dat het
geval zijn bij het Meer Jazz Festival op 28, 29, 30 en 31 mei. En
natuurlijk via de gevarieerde programmering van de Meer Jazz
Cafés. Een voorproefje staat u te wachten tijdens de Nieuw-

            jaars Special op 4 januari in Meer Jazz Café
             De Beurs bij het optreden van Al Goodah.
              De geboren entertainer Al Goodah scha-
               kelt moeiteloos tussen jazz, soul, latin en
               de van zijn Surinaamse roots stammen-
               de ‘kaseko’. Up‑beat jazz en soul die doet
              denken aan Ray Charles, Stevie Wonder
              en Al Jarreau. En er mag gedanst worden.
             Nogmaals: Meer Jazz is voor iedereen!

                                     3de prijs: John van Loon
   1   2   3   4   5   6   7   8