Page 4 - MeerJazz-Vriendenkrant-2015-1
P. 4

Het Corendon Meer Jazz Festival 2015                                                              U iteraard            zijn   de  CORENDON MEER JAZZ  CultHueut rgebouw
HpveolaotraaCtfsogroeepgn2da9oa,nn3M0deoeoernre3Je1anzmze‘JFiae2zsz0ti1ni5vgawul epvidnHdeootrfodm-                                                    volle
dZnzwieoieejrntpdt’isdenoehprvooozemdlele,ofnitdedgateattesnragdsmpavoiaemgsssactevivaaoninnna. dDdlusewe2t8zeavemogomeer2abin1e.kdsetraeenz.ideodidnagitteiuen     besprekingen in         zullen FESTIVAL PROGRAMMERING O ok in 2015
                                                                                                                           zal de meer
                                                                                     gang maar we                                dan goede
                                                                                                                     samenwerking met Het
                                                                                 tijdens de Nieuwjaarsspecial                      Cultuurgebouw worden
                                                                                                                     gecontinueerd. Op dit
                                                                                 op 4 januari 2015 een tipje van de                   moment zijn er gesprek-
                                                                                                                     ken gaande met Haar-
                                                                                 sluier oplichten. In april zullen we                  lemmermeer Culinair,
                                                                                                                     wie weet wordt het nog
                                                                                 via de website de programmering                     gezelliger op het plein.

                                                                                 bekendmaken. Vanaf die dag kunt

                                                                                 u ook reserveren voor de twee

                                                                                 betaalconcerten in de grote zaal van

                                                                                 de Schouwburg de Meerse.

BIGBAND COMPETITIONINTERNATIONAL                                                                                  Freek Roest neemt afscheid

     ls vast onderdeel binnen het festivalweekend zal ook dit jaar weer                                                            V an meet af aan
                                                                                                      is hij trouw be-
     de spetterende en prestigieuze International Big Band Com-                                                                    zoeker van het

A petition (IBBC) plaatsvinden. Tijdens het grootste concours
voor bigbands in West Europa strijden vijftien amateurorkesten om Meer Jazz Festival en

een fantastisch prijzenpakket en de felbegeerde Dik Trom wisseltrofee. van de Meer Jazz Ca-

                                                                                                  fés. Ook is hij een van

                                                                                                  de vrijwilligers van het

                                                                                                  eerste uur. Als bouw-

                                                                                                  coördinator was hij bo-

                                                                                                  vendien – samen met

                                                                                                  Martin Butter - de laat- dan wel zonder Freek.

                                                                                                  ste jaren de spil bij de Onze trouwe bouw-

                                                                                                  inrichting van het fes- coördinator is al jaren

                                                                                                  tivalterrein. Dat begint gepensioneerd en nu is

                                                                                                  een paar dagen voordat ook een eind gekomen

Vanaf het middaguur    finaleprogramma in de                                                         raken aan muziekstij-       het festival losbarst en aan zijn werk als Meer
             avond. Hier wordt be-
barst het concours los  slist welke band zich                                                         len uit alle windstreken,     het eindigt de maan- Jazz-bouwcoördinator.
             bij de imposante lijst
met vijftien concer-   van IBBC winnaars                                                           de liefhebber van big-      dag na het festival met Wie zijn werk gaat over-
             mag voegen en de titel
ten, verspreid over drie van de 19e editie in de                                                        bandmuziek kan op de       het opruimen van het nemen is nog niet be-
             wacht sleept.
concertlocaties. Elke   Met een mix van                                                            IBBC zijn hart ophalen.      Raadhuisplein en het kend – voorlopig staat
             authentieke swing big
band krijgt hierbij 40  bands die de standards                                                         Na het beëindigen van       Cultuurgebouw. De co- Martin er alleen voor
             van weleer vertolken tot
minuten de tijd om een  moderne orkesten met                                                          de voorselectie wordt       ördinatoren zorgen er- – maar dat er een goede
             eigen composities die
daverende show neer                                                                       in februari de line-up      voor dat de medewer- kracht komt, dat is wel

te zetten. Een zeskop-                                                                      en jury van dit jaar       kers weten wat hen te zeker.

pige jury bestaande                                                                       bekend         gemaakt. doen staat en via terug- Degenen die met de

uit internationale big-                                                                     Houd de website van        koppeling en over- zachtmoedige vriende-

bandexperts kiest                                                                        Meer Jazz dus in de        leg tijdens de koffie- lijke en zelf ook altijd

welke vier orkesten                                                                       gaten!              en lunchpauzes hou- hard meesjouwende

doorgaan naar het                                                                                         den zij de vinger aan Freek hebben gewerkt,

                                                                                                  de pols.               zullen hem zeker mis-

Betaalde concerten tijdens                                                                    Meer Jazz Special              Zo zal het ook weer sen. Althans, als coördi-
Meer Jazz Festival 2014                                                                                           gaan bij het aanstaan- nator, want reken maar
                                                                                    23 november 2014           de Corendon Meer dat Freek een trouwe
Z oals u wellicht weet berekent Meer Jazz                                                                                  Jazz Festival, alleen… Meer Jazz-bezoeker blijft.
     alleen entreegeld voor de vier topcon-
     certen op vrijdag- en zaterdagavond                                                                      Niet alleen amuseerde het publiek zich tijdens ons mini-
in de grote zaal van Schouwburg De Meerse.                                                                        festival, ook de musici van de Jazz-connection amuseerde
                                                                                             zich met het publiek. Het was als vanouds een feestje.

Het publiek krijgt dan voor een minimaal

bedrag geweldige optredens, waarvoor elders een

veelvoud wordt berekend. De kosten zijn e 10,00 per

persoon. Maar... als lid van Vrienden van Meer Jazz

krijgt u voorrang en voordeel! U moet er dan wel

op tijd bij zijn. U kunt tot en met 14 april 2015

kaarten reserveren à e 7,50 per persoon. Daarna

gaan ze voor de algemene prijs in de verkoop.

Doet u dat dan bij Mieke Booij via e-mail

vrienden@meerjazz.nl. De programmering kunnen

we nog niet bekend maken, maar wilt u het nieuws

over het festival op de voet volgen kijk dan regelmatig

op onze website www.meerjazz.nl.
   1   2   3   4   5   6   7   8