Page 6 - MeerJazz-Vriendenkrant-2015-1
P. 6

MeecrafJéazz 18De concerten en                            j anuari 2015 Diana Burta
                                           Hotel De Rustende      Trio
                                           Jager, Nieuw Vennep

                                             Grote muzikale voor-
                            beleeft. Onze gastvrouw beelden van pianiste en

jamsessies van Meer                  Mieke Booij en gastheer zangeres Diana Burta

Jazz Cafés tekst enz. De voor het voorjaar van Coen   Goemans waren Peggy Lee, Sarah

programmacommissie 2015 optredens te zien u graag tijdens Vaughan en Ella Fitzge-
heeft haar uiterste programmeren waar een van de twee- rald. Dat is dan ook goed
best gedaan om ook iedereen plezier aan wekelijkse concerten. terug te horen in haar

Het verdere programma van het Meer Jazz Café voor het komend half jaar        eigen concerten en cd  en bracht drie albums
ziet er als volgt uit:                                opnames. Bekend van   en een maxi single uit.
                                           haar radio en TV optre-

04 januari 2015                                    dens heeft zij veelvuldig Voor deze gelegenheid
      Hotel De Beurs, Hoofddorp
                   Al Goodah Quintet                opgetreden op natio-   wordt zij muzikaal bij-
                                           nale- en internationale gestaan door drum-

De Nederlandse jazz kent vele topmuzikanten en zan-                  festivals. Na een periode mer Martijn Klaver en

geressen, maar een jazzzanger van deze klasse is een                 in Florida gewerkt kwam contrabassist Leen de

unicum. Al Goodah en zijn band staan garant voor                   zij terug naar Europa Heer.

swingende Jazz, Soul. Dat zijn wortels in Suriname lig-                PORTONOVA
gen is goed te horen op al zijn zeer goed gerecenseerde
cd producties. Hij werkte met de groten der aarde werkt

en komt dit keer met een zorgvuldig samengestelde en

op elkaar ingespeelde band die garant staat voor een                 De vijf live-muzikanten van deze Nederlandse

strakke, uitstekende performance en heel veel ‘Won-                  band zetten samen een dijk van een sound neer:

derful Moments’.                                   authentiek en toch modern.

01 februari 2015                Jamsessies o.l.v.
     Hotel De Beurs, Hoofddorp  Thomas Kwakernaat

De jamsessie met Thomas Kwakernaat staat open voor alle jazzarties-          15 februari 2015
ten en amateurmusici die bij deze gelegenheid het podium in geïmprovi-             De Rustende Jager, Nieuw Vennep
seerde samenstellingen wensen te betreden. Gastheer is de vaste leader
en bassist van het basistrio Tom Kwakernaat. Medewerking wordt verder         De karakteristieke stem van zangeres Marianne
                                           prijkt als de kers op de taart . “Sexy, seductive,
                      verleend door een pianist of gitarist en hot and unique,” omschreef een Amerikaanse fan
                      een slagwerker en ook een zanginstal-   haar stem. Spelplezier en swing staan bij Porto-
                      latie is aanwezig. Iedereen is van har-  nova voorop. Dat plezier werkt bovendien zeer
                      te welkom om actief dan wel passief te  aanstekelijk op het publiek. En hoewel de band
                      genieten van deze jazzy zondagmiddag.   uitsluitend eigen nummers speelt, verkeren con-
                      Dit programmaonderdeel is mede mo-    certbezoekers vaak in de veronderstelling naar
                      gelijk gemaakt door het Rabobank     standards te luisteren. De line up is Jan Appel -
                      Coöperatiefonds, en het VSBfonds.     saxofoon, Jos van de Gruiter – gitaar, Jurgen Moe-
                                           lans – drums, Oscar Poppe – piano en uiteraard
Johan Clement is een      Trio          29 maart            zingt Marianne van den Bergh.
absolute piano genie.   Johan Clement             2015
Geboren in België met                                 perjazz overal voor volle Maarten Hogenhuis –
                            BRUUT!             dansvloeren. Na de halve sax, Folkert Oosterbeek
een Nederlandse va-          maart 2015       Hotel De Beurs,     wereld te hebben afge- – hammond, Thomas
der woont hij vanaf zijn       Hotel De Beurs,        Hoofddorp    reisd staan ze dan ein-de- Rolff – double bass en Fe-
                                           lijk in het Meer Jazz Café. lix Schlarmann – drums.
0110de verjaardag al in                Het surrealisme van      De bezetting is:
Nederland. Hij speelde        Hoofddorp    Quentin Tarantino-
                            films, tweedehands
mee met het beroem-                  platen, lavalampen
                            en oude Westerns,
de Golden Gate Quartet                 in die sferen kom
                            je terecht wanneer
maar ook in The Platters                je BRUUT! hoort of
                            ziet spelen. Dit ei-
en het BRT Orchestra.                 genzinnige, vierkop-
                            pige jazzgezelschap
Voor Meer Jazz speelt                 negeert alle formali-
                            teiten en omgangs-
hij in trio bezetting                 vormen in de jaz-
                            zwereld en zorgt met
een programma be-                   zijn opzwepende su-

staande uit bekende

Oscar Peterson stuk-

ken. Dat wordt dus

swingen! Naast Johan

Clement op piano

luistert u naar Paul

Berner op bas en

Erik Kooger op

drums
   1   2   3   4   5   6   7   8