Page 5 - MeerJazz_Vriendenkrant-2015-2
P. 5

02-05 juni 2016:

Geen Meer Jazz Café in verband met het Corendon Meer Jazz Festival

19             WHOSHEDO                 De International Big Band Competition is
                                   dit jaar jarig en viert dan hun 4e lustrum. Dit
juni 2016                              vraagt natuurlijk om een extra feestelijke aan-
De Rustende Jager,                          pak. Meer Jazz is momenteel druk bezig een
Nieuw-Vennep                             spectaculaire happening op touw te zetten.
                                   Trots als we zijn op dit unieke evenement heeft
Met de muziek van                          Meer Jazz dit keer niet 15 maar 20 orkesten uit-
WhoSheDo waan je je in                        genodigd om aan het concours deel te nemen.
een New Yorkse nachtclub                       De belangstelling is zo overweldigend dat we
in de jaren 30. De num-                       tevens besloten hebben om 4 juni tot Neder-
mers zijn zwoel of opzwe-                      landse Big Band Dag uit te roepen. Naast maar
pend, stijlvol en tegelijk                      liefst 25 big band concerten zullen dan ook tal
humoristisch.                            van initiatieven en bedrijven zich manifesteren
Bezetting:                              tijdens deze dag. Hierover later zeker meer.
Mylène Hanson - zang -,
Tico Pierhagen - piano -,
Wouter Poot - gitaar -,
Pieter Althuis - contrabas.

         VRIENDEN VAN                                              Foto: Ton Hofstra
            MEER JAZZ
                                   De belangstelling is zo overweldigend 	
Werft u ook een Vriend van Meer Jazz?                     dat we besloten hebben om
U ondersteunt daarmee onze concerten en het festival maar krijgt er
ook veel voor terug.                         4 juni tot Nederlandse Big Band Dag
•	Kortingen van 20 tot 50% op entreekaarten van Schouwburg     		uit te roepen!

  De Meerse in seizoen 2016-2017                       Foto: Ton Hofstra
•	Gratis toegankelijke concerten tijdens de Meer Jazz Cafés

  en de Festivals
•	Up to date informatie over ophanden zijnde concerten
•	 Tweemaal per jaar een Vriendenkrant
•	Korting op artikelen en diensten bij meer dan 250 regionale

  bedrijven dankzij onze samenwerking met de HoofddorpPas
•	Een goed gevoel want door uw bijdrage worden kunst en cultuur

  ondersteund.

Via de website www. via de website van de website van de
hoofddorppas.nl kunt De Meerse. Dit kan al- HoofddorpPas.
u klikken op uitgaan,- leen ter plekke via de Als u een nieuwe
Cultuur, Kunst. Daar kassa van de Schouw- Vriend van Meer
vindt u de korting van burg. De oude regeling Jazz wilt aanmel-
onder andere Schouw- van € 7,50 per - door De den, neemt u dan
burg De Meerse met 20 Meerse - geselecteerde contact op met de
tot 50% korting op uw voorstellingen zullen secretaris van de
toegangsbewijs afhan- t.z.t. bekend worden Vrienden van Meer
kelijk van het aanbod. gemaakt. U heeft nu Jazz, Mieke Booij.
De korting kan niet evenwel veel meer Zij is per e-mail
worden toegepast bij keus. Voor alle kor- bereikbaar via:
bestelling van kaartjes tingen, bekijk vooral vrienden@meerjazz.nl.
Wij bedanken u voor uw support aan Meer Jazz.
   1   2   3   4   5   6   7   8