Page 7 - MeerJazz_Vriendenkrant-2015-2
P. 7

MEER JAZZ…,VOOR IEDEREEN!                    DE CHIEL WIJSTMA-AWARD
                                TIJDENS MEER JAZZ SPECIAL

                                           UITGEREIKT

D aarmee bedoelen        zin te maken. Vandaar dat    D e winnaar is op 5 november bekend gemaakt en
      we niet alleen dat oudestijljazz, bebop, blues,        de enthousiaste amateur fotograaf Louis Visseren
      iedereen van harte cool jazz, big band jazz,          van Fotoclub Positief gaat met de eer strijken
 welkom is, maar ook dat    funk, latin, free jazz, cross  met de verdiende eerste én tweede prijs. De derde prijs
iedereen bij Meer Jazz aan   over, noem maar op, op het   is gewonnen door Henri Kok . De officiële prijsuitreiking
zijn of haar trekken kan    programma prijken. Om      vond plaats tijdens de Meer Jazz Special op 22 november.
komen. Jazz beslaat tenslotte  niet achter de muziek aan    Hier waren de mooiste foto’s die geschoten zijn tijdens het
een enorm breed terrein.    te lopen maar juist voorop   Corendon Meer Jazz Festival l 2015 tentoongesteld. Op de
In zijn pakweg honderdjarig   te gaan luistert Meer Jazz   winnende foto is een van de musici te zien van de Junior
bestaan heeft jazz zich     ook heel goed naar wat     Jazz Unlimited Big Band die o.l.v. Peter Guidi.
ontwikkeld, er is een groot   jongeren boeit. Vandaar
scala aan genres en de     ook de uitstekende samen-
invloed van jazz op pop en   werking van Meer Jazz met
klassieke muziek is net zo   Het Cultuurgebouw. Juist
groot als andersom.       het Meer Jazz Festival biedt
                ouderen een prima gele-
Goed nieuws           genheid om ook eens bij
                Podium Duycker binnen te
De opmerking “Ik hou niet    wandelen om mee te ma-
zo van jazz” is maar een    ken wat jongeren boeit.
rare opmerking. ‘Jazz’ is    Andersom hoeven jonge-
uiteindelijk net zo’n weids   ren zich niet te generen om
begrip als bijvoorbeeld     eens onbevangen naar bop,
literatuur. Er zijn boeken die R&B of naar leeftijdgenoten
je niet aanspreken, maar er   in de vele bigbands te
is ook heel wat dat je met   gaan luisteren.
plezier leest. Voor klassieke
muziek, kookkunst en dans    Programma
geldt hetzelfde. En – goed
nieuws voor wie niet zo     Ook het Corendon Meer Jazz
van veranderingen houdt -    Festival zal weer een prachtig
: net als bij pop en klassiek  programma hebben waarin
zijn alle genres uit de     allerlei facetten van jazz
ontwikkelingsgeschiedenis    de revue zullen passeren.
nog springlevend.        Inderdaad: ook nu weer
De jazz die in 1917 voor het  is er muziek voor iedere
eerstopdegrammofoonplaat    smaak. Een voorproefje
verscheen – dixieland was    staat u te wachten tijdens
de start van de popmuziek!   de Nieuwjaars Special op
- bestaat nog steeds, en ook  3 januari in Meer Jazz Café
allerlei latere genres worden  De Beurs bij het optreden
nog steeds moeiteloos in    van Al Goodah. De geboren
leven gehouden. De toppers   entertainer Al Goodah
uit vroeger jaren verdwijnen  schakelt moeiteloos tussen
niet. Net als Bach, Vivaldi en jazz, soul, latin en de van
Mozart hebben ook Louis     zijn Surinaamse roots
Armstrong, Duke Ellington    stammende ‘kaseko’. Up
en Charlie Parker de potentie  beat jazz en soul die doet
om nog honderden jaren     denken aan Ray Charles,
mee te gaan. En dat geldt    Stevie Wonder en Al Jarreau.
ook voor enkelen van de     En er mag gedanst worden.
beste vertegenwoordig(st)    Meer Jazz is voor iedereen!
ers van de jazz die anno nu
als experimenteel worden
beschouwd.

Ook voor jongeren

Meer Jazz streeft er naar
om het iedereen naar de
   2   3   4   5   6   7   8