Page 6 - MeerJazz_Vriendenkrant_2016_2
P. 6

zij gepasseerd door het Belgische Jazzisfaction en de
                                           Prague JJ Conservatory Jazz Orchestra.

                                           Voor de jury was er af en toe wel een luxeprobleem:
                                           Er was zo’n breed scala aan aanbod terwijl het niveau
                                           heel hoog was, dat het soms moeilijk kiezen was waar
                                           de prioriteiten zouden moeten liggen.

                                           In voorgaande edities werd één compositie of

                                           arrangement van een Nederlandse componist

                                           verplicht gesteld, maar rond de 10e editie hebben

O we dit selectiecriterium laten varen omdat het wel
      p 4 juni 2016, de landelijke bigband dag, het enorme aanbod, dit wat onevenredig zwaar begon mee te tellen. In ieder
      was Hoofddorp het episch centrum van de organisatorisch de best geval krijgt iedere band een uitgebreid juryrapport
      orkestrale jazz in Europa en vond de 20e lopende editie was. We toegestuurd.
editie van de International Big Band Competition hebbeneengeweldiggoed

plaats.                        werkend team met zeer      In de afgelopen 20 jaar heeft het

	 In de afgelopen twintig jaren heeft het IBBC betrokken vrijwilligers,

zich ontwikkeld tot een fenomeen waar jazzmusici voor die dag een aantal IBBC zich ontwikkeld tot een fenomeen
vanuit verschillende Europese landen samenkomen    extra hulpen van het
om naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en                  waarin jazzmusici vanuit verschillende
natuurlijk vooral ook: met elkaar te wedijveren om de Hermann Wesselink        landen samenkomen om naar elkaar
mooie prijzen die er vergeven worden.
                            College (de school waar             te luisteren en te leren

                            ik werk), festivaldirecteur

	 De topklasse bestond dit jaar geheel uit Loet van der Lee en

buitenlandse bands. Meer dan de helft hiervan was mijn zoon Pytrik als Het was fascinerend om te zien hoe al deze bandleden

een op het conservatorium ter plaatse gebaseerd commissievoorzitter.         samen een prachtig evenement neerzetten. Back stage

orkest; de gemiddelde leeftijd van de spelers in deze 	 De twee Duitse is iedereen uitermate vriendelijk en voorkomend,

klasse was navenant jong.               bigbands die vorig jaar organisatoren worden vaak en warm bedankt, de

	 Dit jaar is er een podium bij gekomen: in de finale kwamen changementen worden vliegensvlug uitgevoerd en

De Propulsion zaal. Dankzij een geweldig goede (Berlin Jazz Composers bandleden spelen soms zelfs zonder verzoek van onze

samenwerking tussen Schouwburg De Meerse, Orchestra en Jugend Jazz kant op elkaars backline/drumkit als dit de logistiek

Pier-K en Podium Duycker en Meer Jazz liep alles Orchester NRW) speelden ten goede komt.

weer op rolletjes. Als medeorganisator vanaf bijna wederom geweldig, maar

het jongste uur ben ik ervan overtuigd dat, ondanks voor de finale werden       De solistenprijs: Maximilian Kohns

     PRIJSWINNAARS                                  Uni Big Band Kaiserslautern (altsax)

              IBBC 2016                           Lizacards

      Top Class Winner               First Class, 2nd place       De solistenprijs: Joris Bolhaar
     Jazzisfaction Big Band               Big Band Blast!      New Sound Jazz Machine (composer/arranger)

    Flight Simulation Training & Incentives       Amsterdamse Ketels B.V.             Deli XL

      Top Class, 2nd place             First Class, 3rd place      De solistenprijs: Els Artois
Prague JJ Conservatory Jazz Orchestra            Big Band Tartu        Jazzisfaction Big Band (vocals)

        Rabobank Regio Hoofddorp              Stichting Meer Jazz         Hoorbegrip Haarlemmermeer

       First Class Winner         De solistenprijs: Andy Ninvalle     Best Reed/Brass Player IBBC 2016
      West Coast Big Band             Amstel Big Band (vocals)        Gary Kavanaugh Trumpet
                                                   West Coast Big Band
     Pulsum accountants & adviseurs B.V.
                             HCnieuws.nl           Conservatorium van Amsterdam
   1   2   3   4   5   6   7   8