Page 8 - MeerJazz_Vriendenkrant_2016_2
P. 8

DE MEER JAZZ

VRIJWILLIGERS BBQ

Vorig jaar begonnen     gezegd dat Edward van
maar vanwege het      Loon heer en meester was
eclatant succes direct   van de BBQ en waakte
een vaste waarde binnen   over de gaarheid van het
de Meer Jazz organisatie.  gebodene.
De barbecue van het
bestuur van Meer      Uiteraard is dit een
Jazz samen met alle     uitstekende gelegenheid
vrijwilligers van het    om eens andere
Meer Jazz Festival om    vrijwilligers tegen te
hen te bedanken voor    komen en ervaringen
hun bijdrage dit jaar.   uit te wisselen. Iedereen
              heeft de vier spectaculaire
Gebruikmakend van de    dagen op een eigen wijze
gastvrijheid van scouting  ervaren en het was leuk
club Sint Maarten in    om dat met elkaar te
Hoofddorp kwamen er     kunnen delen.
op dinsdag 14 juni circa
45 vrijwilligers bijeen   Zonder hulp    en
om zo op een gezellige
manier terug te kijken   ondersteuning   van
op de 22ste editie van het
Meer Jazz Festival. Net   vrijwilligers is de
als tijdens het festival
was het ook nu mooi     organisatie van twee
weer en kon er heerlijk
buiten gegeten en      festivals en 25 Meer
gedronken worden. Een
feestje in Amerikaanse   Jazz Café concerten
stijl want bijna iedereen
van het bestuur hielp    absoluut onmogelijk.
mee met de opbouw,
inkoop en de bereiding   Ook vrijwilliger worden
van het eten. Al moet
              bij Meer Jazz? Mail dan

              naar info@meerjazz.nl.

              Zet de festivaldagen 8

              t/m 11 juni 2017 alvast

              in de agenda en noteer

              dag direct dinsdag 20 juni  VRIENDEN VAN MEER JAZZ PAS

              voor de BBQ 2017!

                             U bent als Vriend van Meer Jazz automatisch bezitter van de HoofddorpPas.
                             Deze pas biedt u als Vriend van Meer Jazz kortingen bij meer dan
                             250 deelnemende bedrijven in Hoofddorp, zo verdient u uw bijdrage aan Meer
                             Jazz meer dan terug. In december 2016 versturen wij de nieuwe ‘Vriend van
                             Meer Jazz-pas’ 2017.

                  WWW.MEERJAZZ.NL
   3   4   5   6   7   8