Page 3 - MeerJazz_Vriendenkrant_2017_1
P. 3

VRIENDEN VAN                                    SPONSORING MEER JAZZ Sponsorwerving gaat   ons weten. Wij werken
MEER JAZZ                                                 niet vanzelf. Wij kun- met plezier naar het
                                                     nen best wat steun   TAKE OFF Music Event
Om de kwaliteit van de concerten te kunnen blijven garanderen                       gebruiken om nieuwe   2017 toe.
wordt het minimale donatiebedrag van Vrienden van Meer Jazz                        sponsoren te vinden
per 1 januari 2017 verhoogd van e 33,00 naar e 35,00. Voor de                       of deuren voor ons   Een eenmalige donatie is
huidige Vrienden van Meer Jazz blijft het bedrag tot eind 2017 gelijk.                  te openen. Met ons   altijd van harte welkom,
Met uw donatie ondersteunt u onze concerten en het festival maar krijgt                  uitgebreide sponsor-  alle kleine beetjes helpen
er ook veel voor terug.                                          pakket met op maat   ons het evenement blij-
                                                     gesneden tegen-     vend te kunnen organi-
•	kortingen op entreekaarten van Schouwburg De Meerse in                         prestaties hopen wij  seren. Uw vrijwillige
   seizoen 2017-2018                                          geïnteresseerde be-   donatie kunt u overmaken
                                                     drijven de aantrek-   via het rekeningnummer:
•	gratis toegankelijke concerten tijdens de Meer Jazz Cafés en                      kelijkheid van een   NL16 RABO 0345 8815 91
   de festivals                                             Meer Jazz – sponsor-  t.n.v. Stichting Meer Jazz
                                                     schap te overtuigen.  onder vermelding van
•	up to date informatie over ophanden zijnde concerten                          Hebt u ideeën of    donatie 2017.
•	twee maal per jaar een Vriendenkrant                                  kunt u deuren voor
•	korting op artikelen en diensten bij meer dan 250 regionale                      ons openen laat het

   bedrijven dankzij onze samenwerking met de HoofddorpPas
•	een goed gevoel want door uw bijdrage worden kunst en

   cultuur ondersteund.

In december wordt de nieuwe ‘Vriend van Meer Jazz’-pas aan u ver-
stuurd. Als u een nieuwe Vriend van Meer Jazz wilt aanmelden, neemt
u dan contact op met de secretaris van de Vrienden van Meer Jazz,
Harry van Raak. Hij is per e-mail bereikbaar via: vrienden@meerjazz.nl.
Er wordt tweewekelijks een informatie e-mail verstuurd aan de Vrienden
van Meer Jazz. Indien u deze niet ontvangt hebben wij geen (correct)
e-mailadres van u. Indien u deze toch zou willen ontvangen graag een
berichtje aan Harry van Raak.

GEZOCHTVRIJWILLIGERS MEER JAZZ FELICITEERT
             HAAR SPONSORS BUILDNET,
                  DRUKKERIJ KOOPMANS EN SCHWALBE

     rijwilligers zijn onmisbaar voor Meer Jazz.      p donderdag 27    ties. De reden was twee-           tulp is in de derde week
     Vrijwilligers zijn belangrijke visitekaartjes     oktober 2016 vond  ledig: ten eerste om de            van november in de
                                de 3e editie van de meest recente uitbrei-            Keukenhof geplant. Het
V Ovoor het Music Event en vele handen maken                    ding van de drukkerij de           merk benadrukt geen
licht werk. Ieder jaar melden ruim 50 enthousiaste Haarlem Business Awards     Sign & Display afdeling            bloemenzaak te zijn
                                          en ten tweede om het             begonnen, maar het ver-
vrijwilligers zich aan die het vaste team tijdens het plaats.            feit te vieren dat Frank           trouwde bandenmerk te
                                          Koopmans de Onder-              blijven voor de vakhandel.
TAKE OFF Music Event komen versterken. Wil jij Fundament van dit feeste-      nemersprijs 2016 van de            Schenk Makelaars vierde
                                          Ondernemingsvereniging            dit jaar het jaar hun
deel uitmaken van het Meer Jazz vrijwilligersteam? lijke netwerkevenement      van Halfweg, Zwanen-             15-jarig bestaan en tijdens
                                          burg en Boesingheliede            een Mystery Party 5 jaar
Meld je dan nu aan als vrijwilliger. De duur van vormt de uitreiking van      heeft gekregen. Ook hier           HMore op 28 november
                                          is een felicitatie op zijn          werd de lancering van
een dienst tijdens het event is afhankelijk van de twee ondernemersprijzen     plaats.                    het 10e nummer van het
                                          Schwalbe heeft tijdens            magazine gelanceerd.
functie maar deze ligt meestal tussen de 4 á 6 uur aan ondernemingen die      een benefietavond van             Allen van harte proficiat!
                                          de stichting Adamas per
per dienst.    zich het afgelopen jaar                     opbod een exclusieve
                                          tulp op naam kunnen
          bovengemiddeld succes-                      zetten. De donatie is vol-
                                          ledig naar het goede doel
Meer Jazz is ook op zoek naar vrijwilligers die een vol hebben gepositioneerd.   gegaan en de Schwalbe

fulltime functie willen vervullen. Dit zijn functies Daarnaast was er dit jaar

met meer verantwoordelijkheid en vragen om een een publieksprijs. Wij

tijdsinvestering gedurende het hele jaar. Denk hier- feliciteren Sander van

bij aan bijvoorbeeld sponswerving en financiële den Broek van Buildnet

administratie.   Webservices voor het

          behalen van deze pu-

Voeg jij je bij het Meer Jazz team? Stuur dan blieksprijs. Op zaterdag

een e-mail met een korte motivatie over wat 26 november opende

jij wilt en kunt betekenen voor Meer Jazz naar: Drukkerij Koopmans hun

info@meerjazz.nl. deuren voor al hun rela-
   1   2   3   4   5   6   7   8