Page 8 - MeerJazz_Vriendenkrant_2017_1
P. 8

1917-2017                                     Meer Jazz en Novotel
          100 JAAR                                    een vruchtbare combinatie

OP DE PLAAT                                          M eer Jazz heeft drie mooie afspraken
                                                       kunnen maken met Novotel Amsterdam
                                                       Schiphol Airport. Het gaat om twee net-
                                               werkborrels, jamsessies en hotelovernachtingen
                                               tijdens het TAKE OFF Music Event.
                                               Netwerkborrels

De doorsnee jazzliefhebber staat er niet zo bij stil, maar wij willen er           Onder de naam ‘Neighborhood Drinks – TAKE
toch even op wijzen dat 2017 in bijzonder jubileumjaar is.                  OFF Music Event Edition’ organiseren Meer Jazz
                                               en Novotel in 2017 samen twee netwerkbijeen-
Op 26 februari 1917 verscheen voor het eerst jazz op de plaat, toen de Original        komsten - in het Novotel. Deze zijn op donder-
Dixieland Jass Band (ODJB) in New York de Original Dixieland Jass Band            dagavond 9 februari 2017 en donderdagavond
One Step opnam met op de b-kant de Livery Stable Blues. De plaat werd             14 september 2017.
verafschuwd door de ouderen, gewend aan Caruso, klassieke muziek, koren en
de toen populaire ragtimedeunen.                               Voor Meer Jazz komt deze borrel in de plaats van
‘A brass band gone crazy, hilarious – organised desintegration!’ Nee, de ouderen       de bekende Meer Jazz Op Locatie netwerkbijeen-
waren bepaald niet gecharmeerd van die goddeloze swingende muziek. Maar            komsten, voor Novotel in plaats van twee van zijn
hun kinderen des te meer!                                   maandelijkse ‘buurtborrels’, waarvoor Novotel
                                               altijd alle bedrijven uit de naaste omgeving uitno-
                          De muziek sloeg in als een bom: de    digt. Op genoemde data zijn de sponsoren van Meer
                          popmuziek was geboren. Pop, met alles   Jazz ’s middags van harte welkom om samen met de
                          erop en eraan: seks, drugs en rock ’n   deelnemers aan de inmiddels traditionele ‘Novotel
                          roll, rechtszaken wegens plagiaat en   Neighborhood Drinks’ hun netwerk te verstevigen
                           auteursrechten, in 1919 begon een    en te vergroten.
                           tournee van ruim een jaar door Groot
                           Brittannië. Groupies, gedonder in    Gastheer Novotel heet de bezoekers welkom met
                           hotels en andere pop ‘luxe’, het was er een drankje en verzorgt tijdens de borrel kleine
                                               snacks. Het is mogelijk om na afloop te blijven
                           allemaal.                eten. Afgezien van het welkomstdrankje dragen de
                                               bezoekers zelf de kosten van drankjes, die met
                           Voor de PR zouden The Beatles      munten kunnen worden afgerekend. Meer Jazz
                           hun neus niet ophalen. Er waren     biedt haar gasten die munten aan met een korting
                           optredens in o.m. de London       van vijfentwintig procent.
                            Hippodrome, op Buckingham Palace
                            en bij de viering van het eind van de Natuurlijk zitten er voor Meer Jazz kosten aan de
                            Eerste Wereldoorlog in het London   organisatie (zoals consumpties, muziek, PR). Om
                            Savoy Hotel. Bandleider La Rocca    die kosten wat te drukken zoekt Meer Jazz nog een
                                               sponsor – die zich dan ook nadrukkelijk tijdens de
                            had gedonder wegens gedoe met     bijeenkomst mag presenteren.
                            Engelse dames, en de 22-jarige
                            drummer Sbarbaro had ‘iets’ met de   JAMSESSIES
                            dochter van ene Lord Harrington.
                            Bij het vertrek van de ODJB naar de   Ook muzikaal hebben Meer Jazz en Novotel
                VS stond de lord hoogst persoonlijk op de kade - met       elkaar gevonden. Onder de noemer TAKE
geladen jachtgeweer. In 1924 viel ODJB uit elkaar, maar de concurrentie had           OFF Jamsession organiseren zij in de nachten
het kunstje inmiddels razendsnel in de vingers gekregen en de jazz was al bezig         van vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni 2017
aan een niet te stuiten opmars.                                 jamsessions in het Novotel. Dat is tijdens het
                                                 TAKE OFF Music Event. Alle musici zijn welkom.
Uit de talloze stromingen ontwikkelde zich allerlei popgenres – en inmiddels
lijken de uitersten elkaar weer te hebben gevonden en is het vaak niet meer           Meer Jazz zorgt dat er een begeleidend trio of
duidelijk of je pop of jazz hoort. En wat maakt het ook uit: alle muziek is           kwartet is en Novotel verzorgt de kleedkamer,
tenslotte familie van elkaar.                                  eten en drinken voor de musici (een klein
                                                 buffet met softdrinks, bier en wijn voor de vaste
In september hebben voormalig Meer Jazzbestuurslid Hans Esman en Victor             muzikanten), en een gratis consumptie voor
Bronsgeest in het Amsterdamse Torpedo Theater een uitgebreide presentatie            aan de sessions deelnemende muzikanten.
over dit onderwerp verzorgd met beeld, geluid en live muziek.

         Foto’s: Ton Hofstra en Fotoclub Positief
               waarvoor hartelijk dank!

       WWW.MEERJAZZ.NL
   3   4   5   6   7   8