Page 3 - MeerJazz_Vriendenkrant_2017_2
P. 3

M E E R J A Z Z V R I E N D E N K R A N T # 2 2 0 1 7 M E E R J A Z Z V R I E N D E N K R A N T # 2 2 0 1 7

 TAKE OFF


 MUSIC EVENT 2017
 BESTE VRIEND  Foto: Ton Hofstra fotografie GELIKTE TOPPERS OP VRIJDAG EN ZATERDAG

 VAN MEER JAZZ Het programma was dit jaar wederom uiterst gevarieerd

 en zelfs nog uitgebreider dan dat van het Meer Jazz
 Festival vorig jaar. Ook nu was vrijwel alles gratis
 toegankelijk, behalve de zes topconcerten, drie op
 vrijdag en drie op zaterdag.


 Een groot evenement als het TAKE OFF Music Event  Op vrijdag 9 juni ging het om Mathilde
 organiseren lijkt zo langzamerhand misschien een  Santing met songs van Joni Mitchell, het internationaal
 routineklus. Draaiboek uit de la, ander jaartal erboven,  spraakmakende Kraak en Smaak Live In de grote zaal
 klaar. Was het maar zo simpel, het tegendeel is waar.  van Podium Duycker met in het voorprogramma het
 Ieder jaar worden regels en voorschriften anders en  energieke Broken Brass Ensemble en eveneens in de
 aangescherpt. Elk jaar zijn er tal van noodzakelijke  Kleine Zaal het ZO! Gospel Choir op met gastsoliste
 aanpassingen en onverwachte ontwikkelingen die alles  Berget Lewis.
 weer op z’n kop zetten.

 e
 Het evenement was aan de 23 jaarlijkse editie toe, een  Op zaterdag 10 juni in de Grote Zaal
 prestatie die respect verdient omdat het grotendeels  van De Meerse een optreden van het World Famous
 gedragen wordt door vrijwilligers. Het houdt zich al die  Glenn Miller Orchestra o.l.v. Wil Salden, daarna - ook
 jaren staande dankzij een trouw publiek, de steun van het  in de Grote Zaal van De Meerse, Edsilia Rombley & All
 gemeentebestuur en trouwe sponsors en donateurs. In de  Female Band, en als derde – uit New York – Brooklyn
 regio heeft het festival een sterke reputatie verworven. De  Funk Essentials met in hun voorprogramma Los Paja
 inzet van onze sponsoren bewijst andermaal hoe groot de  Brava. Zoals u in de huis-aan-huis verspreide Festival
 betrokkenheid van het Haarlemmermeerse bedrijfsleven  Special en op de site www.meerjazz.nl kon zien was ook
 en middenstand is bij het evenement. Wij zijn hen  de verdere programmering bijzonder aantrekkelijk.
 buitengewoon erkentelijk voor hun bijdragen.

 Het evenement kenmerkte zich ook deze keer door een
 prachtig programma waarin kwalitatief hoogstaande
 musici in een ongedwongen sfeer het beste van zichzelf
 geven. Meer Jazz spant zich in - niet alleen om zich te
 handhaven, maar ook om vernieuwing te brengen. MEER JAZZ PRIJS 2017

 Het TAKE OFF Music Event (het voormalige Meer Jazz
 Festival) is maar wat blij met de support van allen die het
 evenement goed gezind zijn. Zo’n duizend muzikanten  VOOR ZANGERES
 werkten op acht podia aan het evenement dat nog verder
 gaat dan het fameuze Meer Jazz Festival, dat in de loop
 van de jaren steeds breder georiënteerd raakte en dat in de
 nieuwe naam tot uiting brengt. Het is een evenement voor                                  Foto: John van Loon Fotografie
 iedereen, voor elke muzikale smaak, voor jong en oud,  MATHILDE SANTING
 voor luisteraars én voor muzikanten.

 Wilt u ook bijdragen aan het TAKE OFF Music Event
 in 2018? Stuur dan een mail naar info@meerjazz.nl.
 Meer Jazz kan op heel veel manieren waardevolle
 tegenprestaties leveren. Op vrijdag 9 juni reikte burgemeester Theo Weterings  Dat Mathilde Santing die sporen heeft verdiend - dat is
    tijdens het TAKE OFF Music Event voor de twintigste keer   buiten kijf. Tijdens haar imposante carrière ontving ze drie
 Wij hopen dat u van het festival hebt kunnen genieten,  de jaarlijkse Meer Jazz Prijs uit, dit keer aan niemand  Edisons, een Gouden Harp, er zijn twee documentaires
 wij zijn al weer aan het werken aan de 24 editie die plaats  minder dan Mathilde Santing. aan haar gewijd en ze had hitscores als Wonderful life en
 e
 zal vinden op 31 mei, 1,2 en 3 juni 2018. De prijs is een fraaie met diamantjes ingelegde speld,  Beautiful people.    de Vennepse juwelier diamantair Paul van ’t Hullenaar.
 Met vriendelijke groet, Foto: John van Loon Fotografie ontworpen, vervaardigd en beschikbaar gesteld door  Zo’n vijf kwartier luisterde het toegestroomde publiek
                                   vrijdagavond ademloos naar Santings interpretaties van
    De burgemeester reikt de reversspeld ieder jaar uit als
                                   Joni Mitchell, je kon de spreekwoordelijke speld horen
 Sonja Reckewell, voorzitter eerbetoon aan een jazzmusicus die zijn of haar sporen  vallen. Het concert was een onbetwist hoogtepunt.
 Loet van der Lee, festivaldirecteur  ruimschoots heeft verdiend.


                                                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8