Page 4 - MeerJazz_Vriendenkrant_2017_2
P. 4

M E E R J A Z Z V R I E N D E N K R A N T # 2 2 0 1 7                                        M E E R J A Z Z V R I E N D E N K R A N T # 2 2 0 1 7

    GESLAAGDE CORENDON INTERNATIONAL                                                     Een hele klus              Tot in de late uurtjes


    BIG BAND COMPETITION 2017                                                        Dankzij de grandioze werkzaam-      Nieuw waren de jamsessies in het Novotel Amsterdam Schiphol Airport


                                                                         heden van de hele IBBC commissie
                                                                         o.l.v. Pytrik Rot is ook deze editie   Amsterdam (achter het treinstation van Hoofddorp) waar al onze buitenlandse
                                                                                             gasten meerdere nachten verbleven. Direct bij de bar was een podium
                                                                         weer goed verlopen en waren er      opgesteld en op zowel vrijdag als zaterdag verzorgde achtereenvolgend pianist
    Tijdens de Corendon International    instrumenten en bussen arriveerde    was een bijzondere deelnemer omdat           geen logistieke en andersoortige     Matthijs Stauttener en slagwerker Martijn Klaver de jamsessies die tot in de
    Big Band Competion gingen twintig    bij Het Cultuurgebouw om deel te    de band deel uitmaakt van een New           problemen.                late uurtjes duurde.
    Big Bands in twee klassen – de   nemen aan alweer de 22 editie van    Yorks project om kansarme scholieren
                                     e
    topklasse en de eerste klasse – de strijd  de IBBC. Er was meer belangstelling  uit gedepriveerde milieus te helpen          Dat is een groot compliment waard    Het bleek een gouden greep want het was beide nachten ouderwets gezellig
    met elkaar aan op zaterdag 10 juni    uit het buitenland dan ooit. De bands  een kansrijke plek in de maatschappij         want het is niet eenvoudig om alles op  en bijzonder muzikaal. De internationale kameraadschappelijkheid paste
    2017. Het internationale concours    waren afkomstig uit Duitsland, België,  te bereiken. Dit orkest past bij het        orde te hebben als we spreken over:   helemaal in de muziek-voor-en-door-muzikanten-sfeer die de zaterdag van
    maakt deel uit van het in Hoofddorp   Tsjechië, Polen, Letland, Engeland,   doel van de Corendon Foundation,                                het TAKE OFF Music Event kenmerkte.
    gehouden TAKE OFF Music Event.      Nederland en de Verenigde Staten.    die duurzaamheid en ontwikkeling            • 8 nationaliteiten
                                             van jongeren en kansarme mensen
    Het was weer een komen en gaan van    Het Amerikaanse orkest, Creative Arts  nastreeft.                       • 400 muzikanten
    grote groepen muzikanten die met     Jazz Band o.l.v. Jamal P. Dickerson,
                                                                         • 8 juryleden

                                                                         • 25 big band concerten          Voor een ieder die het nog niet eerder meemaakte
                                                                          binnen 12 uren
                                                                         • 400 hospitalitytassen          zijn er fotoverslagen te vinden op de website van
                                                                         • 10 cheques/trofeeën           Meer Jazz en verwijzen we graag naar de volgende
                                                                          en oorkondes               editie van de IBBC op zaterdag 2 juni 2018.

                                                                         • 4 podium
                                                                          coördinatoren

                                                                         • diverse stage hands           Ook dan zal er ongetwijfeld weer een groot feest
                                                                         • meerdere                van gemaakt gaan worden.
                                                                          geluidstechnici
                                                                         • en presentatoren!


                                                                         FOTO’S
    Internationale jury                              Heel veel prijzen


    De jury o.l.v. de Oostenrijkse lead-                    De winnaars in de Topklasse waren               Tijdens het festival is een groot aantal fraaie foto’s gemaakt.
    trompettist van de WDR Big Band                      West Coast Big Band uit Nederland (1) en
    (West Deutsche Rundfunks), Andy                     Jazzisfaction Big Band uit België (2). De            Een selectie van deze foto’s staan inmiddels op onze website.
    Haderer roemde het hoge niveau in                   winnaars in de Eerste klasse waren dit jaar Big
    beide klassen, het samenspel tussen                 Band Blast! uit Nederland (1), Jelgava’s Big Band          De foto’s zijn gemaakt door o.a. John van Loon, Henri Kok, Jos
    en binnen de secties, de onderlinge                 uit Letland (2) en Creative Arts Jazz Band uit de          Bon en Edward van Loon. Meer Jazz is zeer erkentelijk voor de tijd
    cohesie, het peil van de solisten en de              Verenigde Staten (3). Al deze bands gingen met een
    dynamiek. Ook de andere juryleden                stevige geldprijs en een prachtige trofee weer naar           en moeite die zij zich hebben getroost; zij hebben zich het vuur uit
    staan internationaal in hoog aanzien,              huis. De beste riet of koperblazer in de finale was
    zoals bassist Joris Teepe, de Duitse              saxofonist Martin van der Woude van Big Band Blast!           de sloffen gelopen. Mannen bedankt!
    orkestleider Ulrich Plettendorf en               Hij mag gratis genieten van een zomerworkshop op het
    pianist,  componist,   arrangeur,               Conservatorium van Amsterdam.
    presentator Tonny Eyk.                                                          U kunt de foto’s van het festival op onze website bekijken via:
                                      Tijdens de voorrondes waren er ook prijzen voor
    In tegenstelling tot de vorige jaren                de beste solisten per voorronde podium. Dat             www.meerjazz.nl/festival/gallery-festival
    waren de winnaars van zowel de                    waren dit jaar Zdenek Tománek - Tenorsax -
    topklasse als de eerste klasse toch                 Prague JJ Conservatory Jazz Orchestra, Randy
    bands uit Nederland. De big band                   Thompson - Sax - Creative Arts Jazz Band, Jan            En voor de IBBC via:
    traditie is dan ook stevig geworteld in                Kantner - Sax - Big Band of The Karol Lipinski
    ons lage land.                            Academy of Music en ‘last but not least’ de            www.meerjazz.nl/special/gallery
                                       drummer Bouke Schaap van Big Band Friesland.
    4                                                                                                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8