Page 5 - MeerJazz_Vriendenkrant_2017_2
P. 5

M E E R J A Z Z V R I E N D E N K R A N T # 2 2 0 1 7 M E E R J A Z Z V R I E N D E N K R A N T # 2 2 0 1 7

 GESLAAGDE CORENDON INTERNATIONAL  Een hele klus  Tot in de late uurtjes


 BIG BAND COMPETITION 2017 Dankzij de grandioze werkzaam- Nieuw waren de jamsessies in het Novotel Amsterdam Schiphol Airport


      heden van de hele IBBC commissie
      o.l.v. Pytrik Rot is ook deze editie  Amsterdam (achter het treinstation van Hoofddorp) waar al onze buitenlandse
                          gasten meerdere nachten verbleven. Direct bij de bar was een podium
      weer goed verlopen en waren er     opgesteld en op zowel vrijdag als zaterdag verzorgde achtereenvolgend pianist
 Tijdens de Corendon International  instrumenten en bussen arriveerde  was een bijzondere deelnemer omdat  geen logistieke en andersoortige  Matthijs Stauttener en slagwerker Martijn Klaver de jamsessies die tot in de
 Big Band Competion gingen twintig  bij Het Cultuurgebouw om deel te  de band deel uitmaakt van een New  problemen.  late uurtjes duurde.
 Big Bands in twee klassen – de  nemen aan alweer de 22 editie van  Yorks project om kansarme scholieren
 e
 topklasse en de eerste klasse – de strijd  de IBBC. Er was meer belangstelling  uit gedepriveerde milieus te helpen  Dat is een groot compliment waard  Het bleek een gouden greep want het was beide nachten ouderwets gezellig
 met elkaar aan op zaterdag 10 juni  uit het buitenland dan ooit. De bands  een kansrijke plek in de maatschappij  want het is niet eenvoudig om alles op  en bijzonder muzikaal. De internationale kameraadschappelijkheid paste
 2017. Het internationale concours  waren afkomstig uit Duitsland, België,  te bereiken. Dit orkest past bij het  orde te hebben als we spreken over:  helemaal in de muziek-voor-en-door-muzikanten-sfeer die de zaterdag van
 maakt deel uit van het in Hoofddorp  Tsjechië, Polen, Letland, Engeland,  doel van de Corendon Foundation,  het TAKE OFF Music Event kenmerkte.
 gehouden TAKE OFF Music Event. Nederland en de Verenigde Staten.  die duurzaamheid en ontwikkeling  • 8 nationaliteiten
 van jongeren en kansarme mensen
 Het was weer een komen en gaan van  Het Amerikaanse orkest, Creative Arts  nastreeft. • 400 muzikanten
 grote groepen muzikanten die met  Jazz Band o.l.v. Jamal P. Dickerson,
      • 8 juryleden

      • 25 big band concerten          Voor een ieder die het nog niet eerder meemaakte
       binnen 12 uren
      • 400 hospitalitytassen          zijn er fotoverslagen te vinden op de website van
      • 10 cheques/trofeeën           Meer Jazz en verwijzen we graag naar de volgende
       en oorkondes               editie van de IBBC op zaterdag 2 juni 2018.

      • 4 podium
       coördinatoren

      • diverse stage hands           Ook dan zal er ongetwijfeld weer een groot feest
      • meerdere                van gemaakt gaan worden.
       geluidstechnici
      • en presentatoren!


      FOTO’S
 Internationale jury Heel veel prijzen


 De jury o.l.v. de Oostenrijkse lead- De winnaars in de Topklasse waren  Tijdens het festival is een groot aantal fraaie foto’s gemaakt.
 trompettist van de WDR Big Band  West Coast Big Band uit Nederland (1) en
 (West Deutsche Rundfunks), Andy  Jazzisfaction Big Band uit België (2). De  Een selectie van deze foto’s staan inmiddels op onze website.
 Haderer roemde het hoge niveau in  winnaars in de Eerste klasse waren dit jaar Big
 beide klassen, het samenspel tussen  Band Blast! uit Nederland (1), Jelgava’s Big Band  De foto’s zijn gemaakt door o.a. John van Loon, Henri Kok, Jos
 en binnen de secties, de onderlinge  uit Letland (2) en Creative Arts Jazz Band uit de  Bon en Edward van Loon. Meer Jazz is zeer erkentelijk voor de tijd
 cohesie, het peil van de solisten en de  Verenigde Staten (3). Al deze bands gingen met een
 dynamiek. Ook de andere juryleden  stevige geldprijs en een prachtige trofee weer naar  en moeite die zij zich hebben getroost; zij hebben zich het vuur uit
 staan internationaal in hoog aanzien,  huis. De beste riet of koperblazer in de finale was
 zoals bassist Joris Teepe, de Duitse  saxofonist Martin van der Woude van Big Band Blast!  de sloffen gelopen. Mannen bedankt!
 orkestleider Ulrich Plettendorf en  Hij mag gratis genieten van een zomerworkshop op het
 pianist, componist, arrangeur, Conservatorium van Amsterdam.
 presentator Tonny Eyk. U kunt de foto’s van het festival op onze website bekijken via:
 Tijdens de voorrondes waren er ook prijzen voor
 In tegenstelling tot de vorige jaren  de beste solisten per voorronde podium. Dat  www.meerjazz.nl/festival/gallery-festival
 waren de winnaars van zowel de  waren dit jaar Zdenek Tománek - Tenorsax -
 topklasse als de eerste klasse toch  Prague JJ Conservatory Jazz Orchestra, Randy
 bands uit Nederland. De big band  Thompson - Sax - Creative Arts Jazz Band, Jan  En voor de IBBC via:
 traditie is dan ook stevig geworteld in  Kantner - Sax - Big Band of The Karol Lipinski
 ons lage land. Academy of Music en ‘last but not least’ de  www.meerjazz.nl/special/gallery
 drummer Bouke Schaap van Big Band Friesland.
 4                                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8