Page 8 - MeerJazz_Vriendenkrant_2017_2
P. 8

M E E R J A Z Z V R I E N D E N K R A N T # 2 2 0 1 7

                  MEER JAZZ NIEUWJAARSSPECIAL
                 De Meer Jazz Nieuwjaarsspecial vindt plaats op

                 zondag 7 januari 2018 van 15:30 tot 18:30 uur.

                    De locatie wordt later bekendgemaakt.

             Met elkaar heffen we dan een glas op een harmonieus 2018!

                                               VRIJWILLIGERS
      NOG GEEN                                     GEZOCHT
                                               Onze club vrijwilligers is voor
                                               Meer Jazz van onschatbare waarde.
      VRIEND                                      tot een succes te maken. Er zijn op
                                               Zij zijn onmisbaar om het festival
                                               dit moment heel veel vacatures.
                                               Om vrijwilliger te worden kun je je
                                               aanmelden via info@meerjazz.nl.

      VAN MEER                                     onze website.
                                               Nadere informatie is te vinden op
                          Dat kan

                          natuurlijk
      JAZZ? niet.

                                                 WWW.MEERJAZZ.NL      Wij weten ons graag door u      Wie voor 12 november donateur
      gesteund, door de mensen voor     (= Vriend van Meer Jazz) wordt krijgt
      wie we het allemaal doen! Vanaf    tijdens de Meer Jazz Special op
      € 35,00 per jaar mag u zich Vriend   12 november 2017 in hotel-
      van Meer Jazz noemen; een hoger    restaurant De Rustende Jager in
      bedrag mag natuurlijk ook! U krijgt  Nieuw-Vennep een gratis buffet ter
      voor uw donatie ook veel terug:    waarde van € 12,50. Dit geldt ook als
      o.a. feestelijke festivals en mooie  u een nieuwe donateur aanbrengt.
      concerten, en gezellige jazzcafés.   In de bijlage treft u een formulier
                          voor deze actie die geldig is tot en
      Daarnaast ontvangt u 2 x per jaar   met 11 november 2017.
      de gedrukte Vriendenkrant en de
      Vriend van Meer Jazz-pas ter waarde  Heeft u vragen over het donateur-
      van € 25,00 en 10 tot 50% korting bij  schap neemt u dan contact op met
      Shoeby, DIDI en 17 andere kleding-   Harry van Raak via e-mailadres
      en accessoires zaken. Op bepaalde   vrienden@meerjazz.nl
      dagen ontvangt u kortingen bij 37
      regionale horecagelegenheden.


    8
   3   4   5   6   7   8